„Спомен за Весо“ – изложба в памет на проф. Веселин Тепавичаров

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе открита изложба с фотографии в памет на проф. днк Веселин Тепавичаров. Изложбата е организирана от колегите му от катедра „Етнология и културна антропология“ към Историческия факултет на Софийския университет, по повод година от неговата кончина, предаде репортер на БГНЕС.

Веселин Тепавичаров е роден на 5 декември 1957-ма година в село Малък Искър. През 1975 г. завършва гимназията в близкия град Ябланица, но връзката с родното място ще му даде онази неподправена любов и усет към всекидневието и мирогледа на селския човек, които по-късно трайно ще залегнат в неговите научни интереси. През 1977 година кандидатства в Софийския университет и е приет в специалност „История“. Озовава се сред талантливо поколение млади студенти, от чиито редици ще излязат такива ярки имена в хуманитарната наука, като проф. Пламен Митев, проф. Иван Еленков, проф. Костадин Рабаджиев и др.

През 1982 г. е назначен като асистент и започва подготовка на аспирантура. Докторската му дисертация е на тема „Социалната политика в правителството на Александър Цанков (1923-1925)“ и според личните му спомени се превръща в истинско изпитание, не само заради спорната фигура на бившия министър-председател, но и заради идеологическото бреме и натиск на епохата. Въпреки това тезата му е успешно защитена през 1989 г. и същата година той е повишен в главен асистент.

След промените се прехвърля в катедрата по Етнография където участва в разработването и налагането на нова специалност във факултета – „Етнология“.

През 2000 г. продължава своето академично израстване чрез успешна хабилитация за доцент и издаването на първата му монография „Потестарната култура в родово-племенните общества (изд. ИК „Свят. Наука). Като доцент той навлиза в най-плодотворния период от своята академична дейност. От 2003 г. е неизменен член на Факултетния съвет на Историческия факултет, през 2007 г. става ръководител на Катедра „Етнология“ (реализира два мандата), а на следващата година става и Председател на Общото събрание на Историческия факултет (2008 – 2012 г.), член е на Контролната комисия на Софийския университет (2012-2019 г.), член на Общото събрание на Софийския университет, както и участник в Комисията за образование на малцинствата към Министерството на образованието и науката (2009-2012 г.). Членува и в няколко национални и международни асоциации и сдружения по антропология и етнология. Успешната административна дейност е съчетана с разработването на нови курсове и дисциплини като Общ курс по „Етнология“ за специалностите История и География, История и Философия, „Извъневропейска етнология“, „Антропология на социализма“, „Етнополитически модели на културната антропология“, „Етнология и Политика“, „Личности, митове и легенди“ и др.

В последния си хабилитационен труд „Носталгия по социализма в България“ ( издаден 2019 г. от УИ „Св. Климент Охридски“) проф. Тепавичаров успява умело да представи в дълбочина политическия, генерационен и житейски профил на соцносталгиците.

В своето научно наследство проф. днк Веселин Тепавичаров остави три монографии, десетки студии и статии в различни сборници и научна периодика, учебни помагала и наръчници за методическо преподаване, статии преведени на чужд език, обемен архив от теренни записи, дневници, записки и фишове от терени, проведени не само в България, но и на териториите на Сърбия, Македония, Косово и Франция.

Носител на Почетен знак със синя лента на Софийския университет за цялостен принос към каузата на Алма матер, отбелязва гл.ас. д-р Петя Груева.

Желаещите да посетят изложбата, посветена на проф. Веселин Тепавичаров, ще имат възможност да направят това до 27.10.2021 г. Тя е разположена в Южно крило на Софийския университет, втори етаж, Исторически факултет. /БГНЕС