Стоил Алипиев: КЗП с кампания срещу неравноправните клаузи на банковите и небанкови финансови институции

Комисията за защита на потребителите работи активно за намаляване на социалното напрежение в обществото. Тя започна кампания срещу неравноправните клаузи на банковите и небанкови финансови институции.

Потребителите имат два основни проблема с търговците. Първият са неравноправните клаузи в търговските договори, а вторият – нелоялните практики на търговците спрямо потребителите.

Това заяви в интервю пред БГНЕС Стоил Алипиев, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

„Започнахме кампания, която е свързана с неравноправните клаузи на банковите и небанкови финансови институции. Ще изискаме всички общи условия, с които тези институции работят, за да може да преценим дали вътре има наличие на неравноправни клаузи и след установяване на такива, има установен ред, по който те да се отстранят. Това сме счели като изключително важен социален проблем, който трябва да бъде решен“, заяви Стоил Алипиев.

Той посочи, че поради жалбите, които са разгледани от потребителите и от анализите, които са направени от КЗП, са решили да насочат усилията си към установяване на това дали в потребителските договори на финансовите институции има неравноправни клаузи. Той напомни, че наскоро беше създаден проект за урегулиране на колекторския бранш. „Той беше необходим, за да намали социалното напрежение, но той не решава генезиса на проблема, който е в неравноправните клаузи и в нелоялните търговски практики, защото това са способите, с които търговецът трупа печалби, които са от неговото нелоялно поведение спрямо потребителя“, подчерта Алипиев.

Председателят на КЗП отбеляза, че с тази кампания искат да дадат на потребителите спокойствие, че когато ползват тези финансови услуги, те ще знаят, че условията, при които ги ползват са такива, които ги поставят в абсолютно равноправно положение с доставчика на финансови услуги.

Алипиев отбеляза, че КЗП е институция, която съществува почти 20 години. „Тук има хора, които са изградили своите професионални кариери и продължават да градят и надграждат своите знания и умения, така че експертиза не липсва, въпрос е на правилно управление – да бъдат насочени усилията на тези екипи в насоки, които ще дадат реални резултати и които ще решат трупаните с години проблеми на хората, в много голяма степен“, обясни той и добави, че неравноправното положение на потребителя спрямо търговеца е повод за генериране на силно социално напрежение. „Ако този контролен орган не изпълнява адекватно своите задължения, които са му вменени и като прерогатив в нормативната база – да защитава потребителите, да бъде коректив на това те да са абсолютно равнопоставени в отношенията си с търговците, да не са мамени от нелоялни търговски практики, да имат реален способ за решаване на техните възникнали проблеми – в общи линии няма да може да се смъкне социалното напрежение“, подчерта председателят на КЗП.

Той посочи основните проблеми, които потребителите имат с търговците. „Първият основен проблем са неравноправните клаузи в потребителските договори. Потребителските договори се изработват от търговците. Те са предварително изготвени типизирани договори, с които се сключват множество сделки с неограничен брой потребители. Наличието на тези неравноправни клаузи реално поставя потребителите в невъзможност да са в справедливи отношения с търговците, а когато има такива клаузи те нямат реалния способ да влияят върху съдържанието на договорите“, обясни той и добави, че тук идва ролята на комисията да бъде регулатор. Алипиев отбеляза, че предварителният контрол изиграва много важна роля, защото превенцията при този контрол е от фундаментално значение. „Веднъж влезе ли в сила договор на търговци с неравноправни клаузи, за потребителя пътят е дълъг, за да отстои своите права“, каза той.

„Вторият голям проблем са нелоялните практики, нелоялното поведение на търговеца спрямо потребителите. В желанието си да продава по възможно най-печеливш начин своите стоки и услуги, търговецът доста често прибягва до способи, които изкривяват икономическото поведение на потребителя“, обясни председателят на КЗП и добави, че не е задължение на потребителя постоянно да търси начин да се пази от търговеца. „Наличието на голям брой нелоялни търговски практики трупа у потребителите едно чувство на безнаказаност у търговеца и е повод за силно раздразнение и трупа напрежение, което в един момент започва да ескалира и е с ясен адресат. Най-често обвиняваните за това са моментните управляващи, но те не винаги са причината за генерирането на тези социални проблеми. Контролът върху нелоялни търговски практики от страна на комисията е изключително важен“, категоричен е той. Алипиев заяви, че има много примери за такива практики и те могат да бъдат наблюдавани във всеки сектор.

Председателят на КЗП засегна един много важен момент, а именно алтернативното решаване на споровете на потребителите. „Когато потребителят има претенция към търговец и тази претенция в номинално изражение е по-малка от разходите, които би направил за съдебни разноски да търси своите съдебни права, това не е мотив за него да тръгне към исков процес. Първо да плаща големи разходи и второ да чака дълъг период“, каза той и добави, че е от изключителна важност да се даде способ на потребителите да търсят правата си по алтернативни методи. „До настоящия момент в страната познаваме помирителните комисии, които са към тази комисия и няколко органа създадени от „Сдружение на потребителите”. Така функциониращи тук, помирителните комисии не дават реален резултат поради един фундаментален недъг заложен в нормативната уредба, а именно, че започването на производството зависи от явяване на виновната страна“, категоричен е Алипиев. /БГНЕС