Стоил Алипиев: Съобщението за намаление се използва изключително неправилно от търговците

Нелоялните търговски практики са проблем не само на потребителите, те са проблем и на конкуренцията, защото търговците, които се придържат към нормативната уредба, реално са принудени в един момент да влязат в сивия сектор, за да оцелеят на пазара.

Търговците трябва да знаят, че когато използват съобщението за намаление, трябва да се придържат към нормативната база и това съобщение за намаление в никакъв случай не трябва да се използва като траен способ за привличане на клиенти.

Това каза в интервю за БГНЕС председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев.

В момента КЗП е съсредоточила своите действия върху систематични и предварително подготвени подходи, за да може да избяга от реактивния подход, който до настоящия момент е имала, като е концентрирала вниманието си извън жалбите и сигналите, които получава, към това да отстрани един трайно наложил се проблем на пазара – неправилното използване на съобщението за намаление. Това се случва не само заради т.нар. Черен петък, който в момента все още тече в някои търговски обекти, но и защото КЗП е констатирала нарушения от страна на търговците по отношение на използването на съобщението за намаление.

Стоил Алипиев

„Поради това в средата на октомври месец КЗП предприе действия, съвсем планирани и систематични, да извършва проверки по търговската мрежа за това как търговците използват този маркетингов похват“, отбеляза Стоил Алипиев, като направи и разграничение между съобщението за намаление и реалното намаляване на цената.

Той обясни, че намаляването на цената е субективно понятие, което всеки един търговец може да извършва колкото пъти прецени и в каквито иска размери, които счита като най-добри за него, като това може да се случва и по няколко пъти на ден. „Но когато използва съобщението за намаление като способ, с който да привлече клиенти, трябва да се придържа към нормативната уредба – то не трябва да бъде прилагано за по-дълъг срок от 30 дни, като трябва да бъде направено от най-ниско прилаганата цена за период 30 дни назад от датата на неговото обявяване“, заяви председателят на КЗП.

Алипиев посочи, че неправилното използване на съобщението за намаление води до административни санкции, както и до възможността КЗП да разсъждава в посока налагане на актове за нелоялна търговска практика на търговците, които го използват като траен способ за привличане на клиенти.

От стартирането на кампанията досега са извършени около 600 проверки, в около 12% от тях са констатирани административни нарушения. Все още текат проверки, като се изискват информация и документи от търговците как и по какъв начин прилагат съобщението за намаление. По думите на председателя на КЗП те ще продължат до края на годината, заради коледните и новогодишните намаления, а също и през 2023 г.

Алипиев съобщи, че проблемите на потребителите са в три основни насоки и уточни, че първият от тях е наличието на неравноправни клаузи в договорите, които потребителите сключват с търговците. Те са типизирани, предварително и едностранно изготвени от търговците, предназначени за неопределен брой потребители и няма как да очакваме да са в тяхна полза. Именно поради тази причина преди два месеца КЗП насочва внимание към този тип договори, които мобилните оператори, както и банковите и небанковите финансови институции сключват с потребителите. Данните по отношение на мобилните оператори ще бъде обявени най-вероятно към края на януари 2023 г., докато за финансовите институции ще бъде необходимо повече време, защото са около 200.

„Вторият голям проблем на потребителите е наличието на използването на нелоялните практики от търговците“, добави Алипиев. Това е проблем както на потребителите, така и на конкуренцията, а в един момент започва да се превръща и в проблем на политиците. „Колкото и правителствата да набавят усилия за стабилизиране на цените, за повишаване на доходите на населението, когато на пазара има нелоялни практики, с които търговците мамят потребителите, и наличие на много неравноправни клаузи в договорите, които те използват в търговските си отношения с потребителите, в потребителската кошница остава все по-малко и по-малко като краен резултат. Реално това, което е постигнато като увеличение от правителствата, е изядено от нелоялните търговски практики и неравноправните клаузи“, подчерта той.

Алипиев допълни, че е много трудно потребителите сами да се борят с нелоялните практики. Затова е от изключително важна роля КЗП да осъществява систематичен и целеви контрол, който да решава проблемите на потребителите превантивно. Важно е и КЗП да може да работи съвместно с браншовите организации, защото според него, когато има бранш, това предполага желание за спазване на нормативната база, което ще допринесе и за изчистване на сивия сектор.

Третият, много важен момент, който Алипиев засегна, са способите за алтернативно решаване на потребителските спорове и по думите му е необходимо да се извърши промяна в законодателството, за да бъдат ефективни. „Потребителските спорове доста често са свързани с много нисък номинален интерес на спора и това е причината, поради която потребителите не намират мотив да тръгнат да търсят правата си по исков ред“, разказа той.

Когато обаче потребителите не търсят правата си, у търговеца се трупа чувство на безнаказаност, но също така се трупа и социално напрежение в самите потърпевши, което в един момент, когато достигне своя предел, започва да насочва своята енергия срещу неясен адресат, тогава най-често вината е отправена към моментните управляващите, но не винаги те са причината за тези проблеми, заяви Алипиев.

Средно КЗП получава около 20 000 жалби и сигнали на година. Според председателя обаче е по-важно КЗП да се концентрира върху това какви са пазарните проблеми, защото получаването на сигнали само по себе си не дава пълна представа за потребителските проблеми, защото голяма част от тях може и да не са стигнали до контролния орган или да са се решили без неговата намеса. /БГНЕС