Стокообменът с РСМ и при пандемия, и при растеж остава без промяна

2021 г. е най-добрата година за търговско-икономическите взаимоотношения между България и РС Македония, въпреки че през тази година бе регистрирана най-ниската точка на политически отношения, заради неизпълнението на Договора за добросъседство и приятелство от Скопие, което доведе до налагането на вето от София върху започването на преговори за ЕС.

Това се казва в специално изпратена до БГНЕС от Министерството на икономиката и индустрията справка за двустранните икономически отношения България-РСМ за последните 5 години.

Липсата на каквото и да било развитие по КПП Клепало е символ на икономическия застой

През 2021 г., когато икономиката се възстановяваше с бурни темпове от пандемията, затворила света през 2020, стокообменът между София и Скопие възлиза на цели 947 милиона евро.

За сравнение през предходния период от 4 години (2017-2020) той се движи в границите между 735 – 750 милиона евро. Като най-ниски са данните за изходната година – 2017 г., когато премиерите Бойко Борисов и Зоран Заев подписват на 1 август Договора, а „пикът“, доколкото увеличението от 15 милиона евро може да се нарече сериозно, идва след две години през 2019 г. Тогава България и РСМ обменят стоки и услуги на обща стойност 750 милиона евро, след което идва естественият спад заради пандемията от коронавирус и затварянето на световната икономика. Смъртоносната болест сваля търговският обмен до 738 милиона евро.

Всички тези данни от 2017 до 2020 г. показват ясно, че въпреки демонстрираното приятелство на най-високо политическо ниво и воля, особено от българска страна за насърчаване на отношенията, те не преливат в икономическите контакти.

2021 г. е година на възстановяване на световната, и естествено на българската икономика. Икономическият растеж е особено бурен в страните от Централна и Югоизточна Европа. През второто тримесечие на 2021 г. България отбелязва нива от 9% скок, невиждан за последното десетилетие. Но тук трябва да се има предвид, че този висок икономически растеж е преди всичко възстановителен и идва от едни много ниски минусови нива, регистрирани заради COVID-19 през 2020 г. Той не успява да се запази на тези високи нива през третото и четвъртото тримесечие.

Стокообменът между България и РС Македония през 2021 г. възлиза на 947 милиона евро или с над 209 милиона евро повече, отколкото е бил през 2020 г., когато е възлизал на 738 млн. евро.

Но дали това внушително увеличаване на стокообмена, който дори не надминава така желаното ниво от 1 милиард евро, трябва да ни радва. 2021 г. беше съпътствана с много висока инфлация, невиждана от десетилетия насам. Тя е особено видима при цените на суровините, които са и сред основните търгувани стоки. Така че тепърва предстои да се направи една по-детайлна оценка по отрасли затова, доколко това увеличение е наистина реално, а не резултат от повишените цени вследствие на инфлацията.

Друг много важен факт в подкрепа на това, че увеличеният стокообмен не може да бъде възприеман единствено и само като положителна новина е, че и през 2021 г. и през 2020 г. той се запазва като процент от общия ни стокообмен на нива от 1,3%. През 2021 г. търговията на България със света е за 73,9 млрд. евро, а през 2020 г. – за 58,7 млрд., става ясно от справката специално изготвена за БГНЕС от Министерството на икономиката и индустрията.

Разбивка по години

През 2017 г. стокообменът между България и РС Македония възлиза на 735.2 милиона евро, като отбелязва двуцифрен ръст от 12.8%. Търговският баланс е положителен – положителното салдо е 79 милиона евро. Страната ни е изнесла стоки и услуги на обща стойност 407.1 милиона евро, което е ръст от 3.5%, а е внесла – 328 милиона евро. Ръстът на РСМ е 27%.

През 2018 г. стокообменът ни нараства с 1%, достигайки 742.8 милиона евро. От тях България е изнесла стоки и услуги на стойност 421.6 милиона евро или ръст от 3.5%, а е внесла за 321.25 милиона евро. Тази сума е спад от 2.1% спрямо предходната 2017 г. Положителният баланс е 100.3 милиона евро.

През 2019 г. двустранната търговия достига най-големият си обем за разглеждания период 750 милиона евро или нарастване с 0.9% спрямо 2018 г. е 424 милиона евро, което е минимално увеличение спрямо предходната година – 0.1%. От РСМ внасяме стоки за 326.8 милиона евро, което е увеличение с 1.9%. Положителният баланс е 97.2 милиона евро.

Пандемичната 2020 г. стокообменът е 738 милиона евро или е намалял с 2%. Кризата не се е отразила на България, защото през тази година нашият износ нараства с 2.7%, достигайки стойност от 435.5 милиона евро. В същото време вносът от РСМ се срива с 8% до най-ниската си стойност от 303 милиона евро. През тази година е регистриран и най-големият положителен баланс в наша полза 135 милиона евро.

През 2021 г. България и изнесла стоки за РС Македония на обща стойност 575,9 милиона евро, а е внесла – за 371,9 милиона. Положителното салдо е за 204 милиона евро.

България изнася за РСМ основно нефтени масла, електрическа енергия, сурови или необработени тютюни, слънчогледово масло. В същото време внася оловни, цинкови и медни руди и концентрати. Т.е. преобладават стоки, които не са с висока добавена стойност. /БГНЕС