Светослав Крумов: Хартиената рецепта обезсмисля здравно-информационната система

С допускането на възможност за едновременно предписване на лекарства и на хартиена, и на електронна рецепта се компрометира сериозно функционалността на Националната здравно-информационна система.

Това заяви в интервю за БГНЕС Светослав Крумов, практикуващ фармацевт и председател на контролната комисия на Българския фармацевтичен съюз.

Магистър-фармацевтът коментира намерението на здравното министерство да удължи живота на хартиените рецепти и след 1 юни, който срок беше определен като краен за отпадането им и преминаването към изцяло електронни лекарски предписания. Промяната е разписана в поредната поправка в Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, публикувана от здравното министерство за обществено обсъждане.

„Това означава, че чрез предписването на рецепти на хартия ще се запазят редица порочни практики, както неправилно предписване на лекарствени продукти, така и злоупотреби при отпускане на лекарства. Няма да може да се проследява терапията и придържането на пациента към нея. Няма да може да се проследява и търси отговорност за предписаните и отпуснатите лекарства, както и за резултата от лечението. Това сериозно обезсмисля функционирането на здравно-информационната система като цяло, защото основните елементи от нея са пациентското досие и рецептата. Без тези два елемента информацията, която трябва да бъде анализирана, за да може да се подобрява здравето на пациента, остава празна“, посочи Светослав Крумов.

Той поясни, че с промените в наредбата се предлага след 1 юни да продължат да се издават паралелно и белите хартиени рецепти, и електронни рецепти. Това обаче няма да важи за лекарствата, които са напълно или частично платени от НЗОК. За тях задължителното предписване с е-рецепта остава.

„Всички рецепти, които се отпускат от здравно-осигурителния фонд, от 1 юни задължително ще станат електронни. След тази дата пациентите трябва да минат през личните лекари, за да им бъдат издадени електронни предписания. Хартиените рецепти, издадени преди тази дата, продължават да важат до тяхната валидност. Пациенти, които имат издадени тройни екземпляри от рецепти ще могат да продължат да ги ползват докато са валидни. Например рецепта, издадена в края на този месец, ще може да се изпълнява до края на месец август. Ще продължат да се изпълняват и т.нар. служебни рецепти, които са във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, докато тя все още е в сила. На всички останали пациенти ще бъдат издавани електронни предписания по реда на новата наредба“, поясни магистър-фармацевтът.

На въпроса подготвени ли са технически всички участници в процеса, Светослав Крумов отговори: „Твърдя, че са подготвени. Общопрактикуващите лекари и аптеките вече няколко месеца тестваме системата. В последния месец и половина значително нарасна броят на издадените електронни предписания. Има доста проблеми от технологично естество и настройка на системите. Постоянно получаваме ъпдейти на софтуера, за да се отстраняват грешките, но процесът е тръгнал и върви достатъчно добре. Всеки ден излизат нови и нови електронни предписания“.

Той е категоричен, че в неговата аптека не е върнат нито един пациент заради технически проблем.

Какво представлява е-рецептата?

При електронното предписване на лекарства лекарят генерира рецепта, която записва в облак на Националната здравноинформационна система (НЗИС), до който достъп имат и аптеките. На място в аптеката пациентът получава лекарствата си като представи една от следните комбинации: 12-цифрен код, който се явява номер на рецептата и ЕГН или ЕГН и дата на изписване на електронната рецепта.

„Информацията е достъпна и до аптеките, а изтеглянето ѝ е възможно само чрез електронен подпис на фармацевта, т. е. видима е само за него. Той може да я изпълни частично или изцяло, в зависимост от това какви са желанията на пациента. След като го изпълни, електронното предписание се заключва за изпълнение, а при лекаря отива обратна информация за това какви лекарствени продукти е взел пациентът. Така той може да проследява дали пациентът се придържа към предписаната терапия, за да може да предприеме последващи действия“, поясни още Светослав Крумов. /БГНЕС