Световните природни ресурси пред риск от изчерпване до 2040 г.

Проучване прогнозира, че ако световната икономика и население продължат да растат със сегашните си темпове, природните ресурси ще свършат в рамките на 20 години.

Проучването, основано на изчислителни модели, твърди, че през следващото десетилетие глобалните ресурси на планетата ще започнат да намаляват, информира "Джерусалем пост".

Изследването е проведено от Гая Херингтън, изследовател за устойчивост и динамичен системен анализ в консултантската компания KPMG, и публикувано в Yale Journal of Industrial Ecology.

Според проучването обикновеното търсене и предлагане поражда следния проблем: Ако световната икономика и население продължат със сегашния си темп на растеж, природните ресурси в света в крайна сметка ще свършат. Тогава икономиката и населението ще започнат да намаляват, за да съответстват на предлагането.

Иновативно проучване на MIT през 1972 г., озаглавено "Граници на растеж" (LtG) е първото, което се опитва да реши проблема въз основа на емпирични данни и изчислителен анализ. Изследването от 1972 г. създава компютърен модел, който анализира потреблението и производството в световен мащаб въз основа на използвани данни от много области, между които население, равнища на плодородие, нива на замърсяване, производство на храни и промишлено производство.

След това изследването представя 12 възможни сценария за бъдещето, базирани на различни прогнози за човешкото поведение. В повечето сценарии непрекъснатият икономически растеж в крайна сметка надхвърля световните природни ресурси, което прави по-нататъшния икономически растеж невъзможен. В резултат на това личното благосъстояние ще започне да намалява.

Един от най-известните от сценариите от 1972 г. прогнозира, че глобалният икономически растеж ще продължи както преди. Около 2040-те години световната икономика ще започне да губи позиции и в резултат на това населението на света, наличността на храна и други ресурси ще спаднат.

Проучването от 2020 г. разглежда днешните данни и ги сравнява с прогнозите от 1972 г. Компютърният анализ показва, че две от прогнозите от 1972 г. са много близки до текущото състояние на световната икономика.

Според проучването: Двата сценария, които най-тясно се привеждат в съответствие с наблюдаваните данни, показват недостиг на ресурси, храни и промишлено производство през следващото десетилетие, което поставя под въпрос целесъобразността на непрекъснатия икономически растеж като цел на човечеството през 21 век.

Не е задължително всичко да приключи с пълен срив на човешкото общество, обясниха изследователите. Но все пак ще се създаде рязък икономически спад, който може да дестабилизира света, какъвто го познаваме.

Според проучването обаче, все още има друг модел, който може да бъде достигнат, ако човешкото поведение се промени драстично. Въпреки че този сценарий е най-малко отговарящ на данните за 2020 г., хората могат да решат умишлено да ограничат собственото си икономическо потребление, преди липсата на природни ресурси да ги принуди. Това включва, наред с други неща, наличието на по-малки семейства, ограничаване на индустриалното замърсяване и потреблението на природни ресурси. /БГНЕС