"Свободна Европа": Какво ще получат македонските българи от включването им в конституцията?

Записването на българите в преамбюлът на конституцията на Северна Македония се превърна в основна разделителна линия между управляващите и опозицията в Скопие. Тази конституционна промяна е една от основните точки на т.нар. „Френско предложение“, която РСМ трябва да изпълни, за да започне преговори с ЕС.


Макар и темата да е широко коментирана от политиците в Скопие, София и Брюксел, няма хвърлена достатъчна светлина върху реалните придобивки, които македонските българи ще получат от вписването си в основния закон на РСМ.

На първо място, тази конституционна промяна ще постави македонските българи под защитата на Закона за правата на общностите. Законът отстоява идентичността, правото на изучаване на майчин език, културата, участието в медии (българите ще получат редакция на собствения им език в македонската държавната медия – МРТ) и заетостта на отделните членове на различните общности.

Правните разпоредби защитават българите от всякаква форма на пряка или непряка дискриминация на етническа, езикова, религиозна, верска, расова или каквато и да е друга основа.

Друга съществена придобивка за българската общност в РСМ ще е правото на техните културни, образователни и художествени институции да получават финансиране от държавния бюджет. Въпреки това, културните клубове „Цар Борис lll“ в Охрид и „Иван Михайлов“ в Битоля няма да могат да се възползват от обществено финансиране, тъй като македонският парламент прие закон със задна дата, който забрани регистрирането на клубове със „спорни имена“.

Според заместник-директора на Агенцията за реализиране на правата на общностите Жельо Ходжич, българската общност е дискриминирана в правото на държавна заетост. Ходжич твърди, че в обявите за работа рядко се търсят представители на етнически общности, които не са включени в конституцията. В този ред на мисли се очаква, че конституционните промени, които са задължително условие за бъдещата евроинтеграция на РСМ, ще подобрят този аспект от битието на сънародниците ни.


С вписването си в преамбюла на основния закон, македонските българи ще получат свой празник, който ще бъде неработен ден.

Друг положителен резултат за българската общност е, че когато тя бъде вписана в конституцията, Скопие ще трябва да се ангажира да осигури гарантирано процентно представителство за заетост в държавната администрация за българите. Това ще бъде важна стъпка към преодоляването на маргиналното положение (икономическо и политическо), в което се намират македонските българи към днешна дата.

И така, макар и конституционните промени в РСМ, които ще утвърдят българите като държавотворен елемент, да изглеждат маловажни за широката общественост, то внимателният прочит сочи, че те ще донесат значителни социални, икономически и политически придобивки за нашите сънародници./БГНЕС

--------------------------------------------

Петър Клинчарски, „Свободна Европа“