Търсещите убежище в ЕС с най-високо месечно ниво от 2016 г. насам

На Германия, Австрия, Франция, Испания и Италия се падат 74% от всички молби за предоставяне на статут на търсещи убежище.

Повече от 77 500 кандидати за първи път са поискали международна закрила в ЕС през август, сочат последните месечни данни на Евростат за търсещите убежище, публикувани в петък. Това е с 11 000 повече, отколкото през предходния месец и е най-високият брой от 2016 г. насам.

Броят на молбите за бежански стътут през август представлява увеличение от 17% в сравнение с юли 2022 г. и е нараснал с 54% в сравнение с август 2021 г.

Сред кандидатите най-голямата група са сирийците (11 860 кандидати за първи път), следвани от афганистанците (10 675), индийците (4 170), турците (4 105) и венецуелците (3 565).

Въпреки че в началото на тази година след нахлуването на Русия се наблюдаваше голямо увеличение на украинските кандидати за убежище, подали молба за първи път (от 2370 през февруари до 12 890 през март), оттогава броят им намалява - от 1510 през април до 915 през август. Това се дължи на факта, че преобладаващата част от бягащите от Украйна се ползват от временна закрила и не подават молби за убежище.

Германия е държавата - членка на ЕС, която отчита най-голям общ брой кандидати за убежище за първи път в блока. През август 16 950 души са поискали убежище в Германия, което представлява 22% от общия брой молби в блока. Германия е следвана от Австрия (14 030 души, 18%), Франция (11 900 души, 15%), Испания (8650 души, 11%) и Италия (5985 души, 8%). На тези пет държави се падат 74% от общия брой заявления за закрила.

Съотнесено към населението на страната, най-високият процент на регистрираните кандидати за първи път през август е регистриран в Австрия (1563 кандидати на милион население), следвана от Кипър (1482) и Хърватия (351). Най-нисък е този показател в Унгария. /БГНЕС, Политико