Тагарев: България има капацитет да допринесе за укрепването на споделената сигурност на ЕС

"Конференцията има важна роля за оформяне на национално и европейско ниво на разбиране за важността на отбранителната индустрия. България има политическата амбиция и индустриалния капацитет да допринесе за укрепването на споделената ни сигурност.“ Това каза министърът на отбраната Тодор Тагарев по време на първото българско участие в Европейската конференция за отбрана и сигурност, която се провежда в Брюксел.

Конференцията се утвърди като водещ форум на европейските институции по въпросите на Общата политика по сигурност и отбрана. Темата на третото издание на конференцията е: „Силен европейски стълб за сигурност и отбрана: Справяне с предизвикателствата и възприемане на възможности за сътрудничество“.

„Рисковете и предизвикателствата за сигурността изискват бързо изграждане на силна защита в рамките на НАТО и ЕС и страната ни е готова да даде своя принос в съвместните действия“, отбеляза министър Тагарев. „България е насочена към ускорена модернизация на българските въоръжени сили. Решени сме да осигурим адекватно финансиране на нашата отбрана. През следващата година разходите за отбрана ще достигнат 2% от БВП – дял, който ще бъде надминат през следващите три години. Нашите основни приоритети за доставки включват бронирани превозни средства за механизирана бригада, многоцелеви изтребители и многофункционални модулни патрулни кораби за флота. Ние също така напредваме в придобиването на 3D радари, противовъздушна отбрана, системи за брегова отбрана и друго оборудване“, посочи той.

„Във време на кризи, когато рисковете и заплахите за сигурността нарастват, основната отговорност на страните-членки на ЕС е да осигурят и поддържат необходимите отбранителни способности, да осигурят бойната готовност на въоръжените сили и да повишат капацитета за изпълнение на военни мисии и операции“, заяви министър Тагарев. Той посочи, че укрепването на европейската отбранителна технологична база и използването на капацитета на отбранителните компании на всички държави-членки имат ключова роля в този процес и изтъкна, че българската отбранителна индустрия има капацитета и желанието да бъде активен участник за посрещане на критичните отбранителни нужди.

„Индустриалните мощности са важни не само за гарантиране на сигурността на Съюза, но също така играят важна роля в икономическото, технологичното и регионалното развитие на нашите икономики“, акцентира в изказването си министърът на отбраната. Той изрази увереност, че новите европейски инициативи ще стимулират устойчиви и силни инвестиции и ще допринесат за укрепването на европейската отбранителна технологична база, използвайки капацитета на отбранителните компании на всички държави-членки.

В рамките на форума министър Тодор Тагарев проведе срещи с изпълнителния директор на Европейската агенция по отбрана Иржи Шедиви и с директора на Сателитния център на ЕС Сорин Дукару. /БГНЕС