Талибаните обявиха два търга за разработване на рудни находища в Афганистан

Министерството на мините и петрола на управляващото Афганистан правителство на талибаните обяви два търга за разработване на големи находища на полезни изкопаеми, съобщи телевизионният канал Al-Mayadeen.

Министерството очаква да привлече частни компании за разработване на находище на желязна руда в провинция Херат и на оловно находище в провинция Гор, като посочва, че обявеният търг "попада в категорията на големите национални проекти".

В сряда Световната банка публикува доклад "Към икономическо стабилизиране и възстановяване" за текущото състояние на афганистанската икономика. В доклада се посочва, че откакто талибаните са дошли на власт, доходите на глава от населението в Афганистан са намалели с около една трета. Икономическият срив е причинен от рязкото намаляване на международната финансова помощ, загубата на достъп до чуждестранни активи от страна на централната банка и оттеглянето на инвеститорите от афганистанския пазар. Авторите на доклада смятат, че до края на 2022 г. БВП на глава от населението в Афганистан ще намалее с около 30% в сравнение с края на 2020 г. В доклада обаче се подчертава, че Афганистан има значителен икономически потенциал, за който талибанското правителство трябва да предприеме мерки за "интелигентно" управление на икономиката.

Афганистан разполага с огромни запаси от полезни изкопаеми. През 2010 г. Пентагонът и Геоложката служба на САЩ оцениха тези запаси на 1 трилион долара. Освен редки метали, злато, кобалт, желязна руда и мед, Афганистан има големи залежи на литий - ключова суровина за бързо развиващата се индустрия за производство на акумулатори. Според Международната агенция по енергетика до 2040 г. световното търсене на литий ще се увеличи 40 пъти спрямо нивата от 2020 г. /БГНЕС

Кабул / Афганистан