Цацаров депозира оставка и поиска прокуратурата да го провери

Сотир Цацаров е депозирал оставката си в деловодството на Народното събрание, предаде БГНЕС.

Моблата за освобождаването му от поста председател на Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) е депозирана рано тази сутрин в деловодството на парламента.

В петък премиерът Кирил Петков съобщи, че ДАНС е отнел достъпа на Сотир Цацаров до класифицирана информация.

По-късно стана ясно, че Цацаров е поискал прокуратурата да го провери. Повод са думите на премиера Кирил Петков, че след решението да отнеме допуска за класифицирана информация на Цацаров, ДАНС трябва да реши дали има основание да бъде сезирано и държавното обвинение. Без да влиза в конкретика за причината бившият главен прокурор да остане без допуск до информация с гриф "Строго секретно", вчера, припомня БНР, Петков коментира, че има последствия от изнесената от Цацаров класифицирана информация и случаят вероятно ще бъде предаден на прокуратурата. Изпреварващо Сотир Цацаров иска от институцията, която ръководи близо 7 години, да провери публично заявените твърдения на Кирил Петков за евентуално негово престъпно поведение.

Подалият оставка председател на Антикорупционната комисия уведомява и прокуратурата, че е обжалвал пред Държавната комисия по сигурността на информация акта на ДАНС, с който беше отнет допуска му до класифицирана информация. Ако ДКСИ потвърди решението на Агенцията, Сотир Цацаров може да обжалва пред Върховния административен съд, чието решение ще е окончателно.

БГНЕС припомня, че Сотир Цацаров е бивш главен прокурор на България.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.

Комисията е правоприемник на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ)(обн. ДВ, бр.38 от 18.03.2012 г.) и на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), създадена със Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн. ДВ, бр. 19 от 01.03.2005 г.).

Комисията е правоприемник на активите, пасивите, архива, информационния ресурс, правата и задълженията на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, на съответната част от активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Сметната палата, свързани с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и на съответната специализирана дирекция от Държавна агенция "Национална сигурност" за противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности. /БГНЕС