Трудовите доходи в света с 3,5 трилиона долара загуби 

Световните трудови доходи са намалели през първите девет месеца на 2020 г. с 10,7%, или 3,5 трилиона долара, в сравнение със същия период на миналата година. Това се посочва в доклада на Международната организация на труда (МОТ), днес в Женева.

"Глобалните трудови доходи са намалели с приблизително 10,7% през първите три тримесечия на 2020 г., или 3,5 трилиона долара, в сравнение със същия период на 2019 г.", каза МОТ. В доклада се подчертава, че тези цифри не отчитат подкрепата, предоставяна на работниците чрез правителствените отговори на пандемията.

Най-голям спад в доходите от труд е регистриран в страни с ниски и средни доходи на глава от населението - до 15,1%. В региона на Америка, който е най-засегнат от ситуацията, спадът е средно 12,1%.

Според експерти намаляването на работното време в света поради коронавируса е „по-значително" от прогнозираното в края на юни. Така през второто тримесечие на 2020 г. спадът е бил 17,3% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г., докато според прогнозата от юни се очаква спад от 14%. В резултат през второто тримесечие в света са загубени общо 495 милиона работни места по схемата на 48-часовата работна седмица.

През третото тримесечие, за което окончателна статистика все още не е налична, се очаква загуба на 12,1% от работното време или 345 милиона работни места. Експертите на МОТ преразгледаха прогнозите си за четвъртото тримесечие от края на юни: очаква се загуба на работно време от 8,6% или 245 милиона работни места в сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година. /БГНЕС и ТАСС