Турция е готова за диалог с Гърция за Източното Средиземноморие