Учени създадоха квантов микроскоп, способен да види невидимото

Учени от Австралия и Германия създадоха квантов микроскоп, който може да види невидими досега клетъчни структури. Според авторите това проправя пътя за създаване на нови биотехнологии и практически приложения - от такива за навигация до такива за медицински изображения. Резултатите от изследването са публикувани в списание „Nature“.

Изследователи от университета в Куинсланд заедно с техни немски колеги от университета в Росток са създали устройство, което е кохерентен микроскоп с разделителна способност с дължина на вълната и ярко квантово корелирано осветление, което позволява визуализиране на молекулярните връзки в клетката.

„Микроскопът се основава на науката за квантовото заплитане - ефект, който Айнщайн описва като „зловещи взаимодействия от разстояние“, казва ръководителят на изследването професор Уорик Боуен от Лабораторията по квантова оптика и Центъра за върхови постижения в Университета в Куинсланд. "Това е първият в света сензор на основата на заплитане с производителност, която надминава най-добрите налични технологии."

„Този пробив ще доведе до всякакви нови технологии, от усъвършенствани навигационни системи до по-усъвършенствани ЯМР машини“, казва професор Боуен. „Смята се, че заплитането е в основата на квантовата революция. Най-накрая демонстрирахме, че сензорите, използващи този принцип могат да заменят съществуващите неквантови технологии".

„Най-добрите светлинни микроскопи използват ярки лазери, които са милиарди пъти по-ярки от слънцето“ продължава ученият. „Крехките биологични системи, като човешката клетка, могат да издържат на тяхната светлина само за много кратко време и това е сериозно препятствие. Квантовото заплитане в нашия микроскоп осигурява 35 процента подобрена яснота, без да унищожава клетката, което позволява да се видят най-малките биологични структури, които иначе биха били невидими."

Авторите смятат, че основният успех на новия метод е преодоляването на така наречената "твърда бариера" на традиционната светлинна микроскопия, неспособна да проникне в жива клетка.

Пътната карта на австралийската квантова технология разглежда базираните на заплитания квантови сензори като стимул за технологични иновации в изчисленията, комуникациите, здравеопазването, инженерството и транспорта. /БГНЕС