Вълчев: Имаме проблем с мотивиране на учениците за четене

В дългосрочен план нямаме влошаване на оценките на учениците от 2000 г. Имаме стабилни резултати. Нормални са статистическите колебания. Може би само по природни науки не можем да обясним със статистическата грешка, но не трябва да драматизираме отрицателната разлика. Трябва да гледаме в дългосрочен период, а и това са ученици, изпитвани по старите програми. Така министърът на образованието Красимир Вълчев обясни пред Нова телевизия резултатите на училищата по теста на PISA за 2018 година.

Учебните програми са променени, правим го от 2016 г. Конкретно този випуск са по старите учебни програми.

Образованието е сложна система, най -важното е да се стимулира интересът за учене, а не е важно да се мине през целия материал, добави министърът.

Ще променим изпитните формати, а децата трябва да ги ориентираме и то голяма част от тях към PISA. Задължителна е учебната програма, да - учебникът все още е основното средство, все повече обаче децата ще трябва да ползват електронни ресурси, учителят трябва да ги провокира да търсят и извличат информация, подчерта Вълчев.

Децата се отнасят малко по-несериозно към външното оценяване, този изпит има репутационно значение. По другите изследвания сме на 8-мо - 9-то място в Европа по четивна грамотност. Имаме проблеми между 4 и 9 клас, в периода, в който децата имат най-малко желание за учене, но това е проблем на системата, коментира Вълчев.

Имаме положителни резултати – повече деца от ромски произход имаме в системата и повече от тях продължават в гимназиален етап, добави Вълчев.

За скандала с „Под игото” и затова, че над 6 000 архаични думи са заменени с аналози от съвременния българския език, Вълчев заяви: „При PISA всички страни констатират проблем с комуникативните умения, децата четат от екрани, предимно кратки текстове. Имаме още по-голям проблем с мотивиране на учениците за четене. Под игото съдържа хубави думи, които е добре децата да научат. Децата трябва да заучават нови думи”. Убеден съм, че има по-добри варианти да ги накараме да четат българска литература от този период, така отговори Вълчев дали одобрява „превода” на „Под игото”. /БГНЕС