Васил Георгиев, бенефициент по ПРСР: Модернизирахме животновъдния си обект със средства по ПРСР

„Колкото по-ниска е себестойността на едно производство, толкова по-конкурентоспособен е фермерът, и толкова по-голям е маржът му на печалба“. Това каза в интервю за БГНЕС Васил Георгиев, собственик "ЕЙКОН АГРО" ООД. Той притежава животновъден обект в с. Осиковица, Правешко. Стопанството е модернизирано със средства от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Мандрата не продава сурово мляко, а предпочита да го влага в производството на собствени сирена и кашкавали.

Фермата е финансирана със сумата от 112 451,92 лв. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР. „За възможностите за финансиране на проекти по Програмата разбрах от Местна инициативна група (МИГ) „Ябланица-Правец“. Решихме да кандидатстваме с цел да купим някои неща, които ни бяха нужни за развитие и модернизация на фермата ни“, ни обясни фермерът. И допълни, че с изпълнението на дейностите по проекта са закупили техника и оборудване за повишаване на производителността си, обема на произвежданата продукцията, което е довело и до по-ефективното използване на ресурсите в животновъдното стопанство, което се намира на територията на МИГ-а.

„Кандидатствах за първи път, но след като реализирахме проекта, веднага подадохме документи за нов проект по Програмата, по която в момента има подписан договор, и който предстои да бъде осъществен. Той отново е по подмярка 4.1 и с него ще продължим модернизацията на животновъдния обект, която започнахме. Чрез следващия реализиран проект ще се въведе система за автоматично почистване на клетките на кравите, като отпадъците ще се обработват със специална машина и ще се превръщат в биотор за нивите на стопанството“, разказва Георгиев.

„Невероятно удобство е за фермери като мен, че всички документи при кандидатстването се обработват автоматично в електронния портал – ИСУН. Ползвахме услугите на консултантска фирма, и всичко беше много лесно – кореспонденцията с министерството също беше улеснена. Правихме много промени – единият доставчик не можеше да ни достави единият артикул, поръчахме друг, подписахме анекси с Министерството на земеделието, но не сме имали никакви проблеми“, добави Георгиев.

„Инвестициите са много важни във всеки един сектор. Така е и в земеделието и в животновъдството, за да може да просперира. Продуктът, който се произвежда трябва да бъде на най-ниска себестойност, за да може да си конкурентоспособен. А за да направиш наистина хубав продукт на ниска себестойност, са ти нужни съвременна техниката, машини и съоръжения. Без помощта от Европа и от Министерството на земеделието това няма как да стане“, посочи още животновъдът. „И за да вървиш напред, трябва да ползваш европейското финансиране“.

Фермерът е набелязал още мерки по Програмата за развитие на селските райони, и по-специално няколко опции по подмярка 4.1. „Приканвам всички да кандидатстват, защото това е правилният начин, по който могат да се случват нещата“, завърши Георгиев.

***

Материалът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), с подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.