ВСС обсъжда професионалните и морални качества на бъдещия директор на НСлС

Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведат заседания във вторник, на които ще представят своите доклади за притежаваните от кандидата за директор на Национална следствена служба – Борислав Сарафов професионални и нравствени качества.

Докладите са изготвени след събрани и анализирани данни, съдържащи се във всички достъпни и достоверни източници на информация. Те съдържат заключение относно законовите изисквания за заемане на длъжността; наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговата квалификация, опит и професионални качества, както и за специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност. Докладите на всяка от комисиите със съдържание, съгласно разпоредбите на чл. 173, ал. 9 от Закона за съдебната власт, се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет най-малко седем дни преди изслушването на кандидата. /БГНЕС

Тагове: