ВСУ "Черноризец Харбър" инициира създаването на постоянно действащ форум „Изкуството на комуникацията“

Факултет "Международна икономика и администрация" и магистърската програма "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса" на ВСУ "Черноризец Храбър" инициират създаването на постоянно действащ форум „Изкуството на комуникацията“, с ръководител доц. д-р Георги Калагларски.

В поредица тематични срещи във виртуалните аудитории на университета ще гостуват водещи български преподаватели и практици в сферата на ПР, реклама, брандинг, публичната и креативна комуникация, управлението на събития, спонсорството и др. Курсовете ще бъдат отворени за студентите от всички специалности на университета, а така също и за практици и експерти в областта на комуникациите в различни индустрии, в държавната и общинска администрация, туризма, образованието, неправителствени организации, бизнеса, политически организации и др.
Инициативата ще бъде открита на 19 февруари с лекция и демонстрации на изявения български преподавател и практик в областта на рекламата и маркетинговите комуникации проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев. На 22 февруари доц. д-р Лора Мутишева – преподавател в НАТФИЗ и актриса, ще представи тънкостите на вербалната и невербалната комуникация. През март доц. д-р Стефан Серезлиев ще разкрие тайните на създаването на успешния бранд и неговото управление.
Април и май са посветени на убеждаващата комуникация – как да постигаме желаните цели в публичната комуникация; ролята на социалния флирт; как да бъдем забелязани и харесани; социалните мрежи - стилистика на поведението и открояване на индивидуалността. През лятото ще говорим за стила и културата на облеклото, прическата и грима. Септември и октомври са посветени на бизнес- и дипломатическия протокол, а в последните месеци на годината ще анализираме изграждането на персонален и корпоративен имидж.
Целта на Факултет „Международна икономика и администрация“ е да обогати и развива общността от специалисти, намерили професионалния си път в полето на комуникациите през последните 30 години, които могат да надградят знанията и компетентностите си, както във форума „изкуството на комуникацията“, така и в магистърската програма „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“. /БГНЕС