ВСУ „Черноризец Храбър“ е домакин на конференция по проблемите на кръговата икономика

Факултет „Международна икономика и администрация“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ Ви кани да се включите в откриваща конференция и уъркшоп в рамките на проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“ по съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Събитието ще се проведе хибридно на 13.05.2022 г. - присъствено във ВСУ „Черноризец Храбър“, зала УСК 3 и онлайн в платформата Google Meet на адрес: meet.google.com/aat-xyaw-qve

Обръщение към участниците в срещата ще направят Джордж Кремлис, почетен директор на ГД „Околна среда” на Европейската комисия и доц. д-р Елеонора Танкова – декан на факултет „Международна икономика и администрация“.

Доц. д-р Ралица Жекова ще представи резултати от проведените регионални проучвания за управление на отпадъците и потенциала за развитие на кръговата икономика в България, Гърция, Украйна, Грузия и Турция. Проучванията са изготвени от партньорите в проекта от петте държави. Те представляват регионални оценки и изследвания, съсредоточени върху текущото състояние на управлението на отпадъците и кръговата икономика, както и върху тяхното управление на местно, регионално и национално ниво. /БГНЕС