Юха Сипила: Трагичният недостатък на еврозоната е прекалено голям държавен дълг

Коментарът е на Юха Сипила, министър-председател на Финландия, е публикуван в „Политико“.

Общата валутна зона на Европейския съюз се сблъсква с кризи от самото начало. Последствията от последните сътресения, предизвикани от финансовата криза от 2008 г., все още се усещат днес.

Непопулярните мерки за строги икономии и програмите за реформи, наложени под натиска на кризата на прекалено задлъжнелите правителства, доведоха до широко разпространено социално безпокойство. Популизмът и социалното напрежение се увеличават в еврозоната.

Националните правителства и Европейската комисия отговориха с предложения за подобряване на архитектурата на еврозоната. Тези мерки са важни и похвални, но те не могат да работят сами. Осигуряването на стабилност в еврозоната ще изисква от националните правителства да доведат държавните дългове до устойчиви нива. Докато и ако това не стане, проблемите, свързани с общата валутна зона, ще продължат.

Шокът от последната криза подсказа редица крайни "решения" - от разпадането на еврозоната до изграждането на пълноправен федерален съюз. За щастие, преобладава консенсусът за по-разумния среден път: укрепването на ключовите аспекти на общата валутна зона.

Най-важните сред тях са укрепването на Европейския механизъм за стабилност (който осигурява финансова помощ на засегнатите от кризата страни) и завършването на банковия съюз (който предвижда правила на равнище ЕС, надзор и разрешаване на банки в еврозоната).

Макар че само това няма да реши проблемите на еврозоната, ако бъде направено правилно, то може да помогне за ограничаване на някои от опасностите. Подобренията в банковия съюз предлагат, например, възможността да се поставят ограничения върху размера на държавния дълг, който банките могат да имат в своите правила.

В момента правилата позволяват на банките да поемат твърде голям риск, когато става въпрос за държавен дълг. В резултат на това, когато кризата удари правителството, проблемът бързо рефлектира върху местните банки. Тази връзка между държавния дълг и стабилността на банковия сектор е една от най-големите заплахи за финансовата стабилност в еврозоната.

Друга необходима мярка е създаването на общо застраховане на депозитите, което да гарантира спестяванията на отделните вложители. Подобна схема допълнително ще намали връзката между публичния дълг и местните банки. Тя обаче може да бъде въведена, само ако съществуващите рискове за банковите системи - под формата на лоши кредити и прекомерно излагане на зависимост от публичния дълг - първо се намаляват.

Това ни води до основните причини за нестабилността в еврозоната: неустойчиви нива на държавния дълг. Страните, които по време на последната криза пострадаха най-много, имаха нещо общо: години на прекомерни разходи и натрупване на дълг, независимо дали публичен или частен. Мерките в еврозоната не могат да заместят правителствата, които провеждат стабилни политики. Напротив, предлагането на финансова помощ на правителствата, изложени на риск от неплатежоспособност, само ще влоши проблема.

Всяка подкрепа от Европа трябва да бъде временна и да не излага данъкоплатците прекомерните рискове. Финансовата подкрепа за страни с неустойчив публичен дълг би подкопала стимулите за поддържане на стабилни политики, което би било в противоречие с общите цели на договорите на ЕС.

Това ще създаде също така условия, в които Комисията и Еврогрупата би трябвало да се намесят, като обменят финансова помощ за неизбежно болезнени програми за строги икономии.

Това често се възприема от страните бенефициеенти - не съвсем погрешно - като фактическа загуба на икономически суверенитет.

И накрая, подход, който пренебрегва неустойчивия дълг, почти неизбежно ще доведе до постоянни фискални трансфери и напрежение между страните. И двете страни - бенефициенти и дарители - ще бъдат убедени, че нямат контрол върху собствения си бюджетен и икономически суверенитет. Следователно такива схеми не са нито политически, нито икономически желани.

Най-важното нещо, което националните правителства могат да направят, за да подобрят еврозоната, е да поставят своите фискални къщи в ред. Страните могат да подобрят способността си да се противопоставят на фискалните шокове като спестяват в добри времена, за да могат да въведат антициклични мерки, когато кризата ги засегне. Общите фондове биха били по-добре ориентирани към насърчаване на реформите, отколкото към поддържане на непопулярни спасителни програми.

Ето защо трябва да въведем процедури за правилното преструктуриране на дълга. Направихме големи крачки в тази област, когато става въпрос за банки. Време е да направим подобни усилия по отношение на държавния дълг. Еврозоната е голямо постижение. Осигуряването на нейното оцеляване ще изисква добри стимули, пазарна дисциплина и отговорна фискална политика от всички нейни членове. /БГНЕС

Категории:

Тагове: