За последните 3 години няма специализанти в област Разград

В област Разград през последните 3 години са утвърдени общо 11 места за специализанти, финансирани от държавата. От тях няма нито едно заето. В допълнение за 2023 година (за първата заповед за годината) лечебните заведения в област Разград не са заявили нито едно място за специализант, финансирано от държавата.

Това заявява служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев в отговор на депутатски въпрос, предаде репортер на БГНЕС.

Меджидиев допълва, че по осигуреност с медицински сестри област Разград се нарежда на 24-то място от 28-те области, като възрастовата структура е добра спрямо средната за страната. Основните проблеми пред, които е изправена професията на медицинската сестра са: ниското заплащане; свръхнатоварване на работното място и недобри условия на труд; недобър работен микроклимат поради липса на ефективно партньорство и равнопоставеност с останалите медицински специалисти в екипната работа; недооценяване от другите медицински специалисти, медиите и обществото; липса на реална перспектива за кариерно развитие и разширяване на компетенциите им; феминизиране на професията с всички негативни последици от това.

Изборът на един медицински специалист да работи на определено място, включително като специализант, зависи от различни фактори - трудовото възнаграждение, възможностите за професионално развитие в лечебното заведение, наличната апаратура и база на лечебното заведение, отношението на колегите и обществото като цяло, самото населено място, което следва да осигури добри условия на живот и възможности за развитие и на членовете на семейството на медицинския специалист и др. /БГНЕС