Забрана за рисуване и драскане по сгради ще гласува общинският съвет

Столичният общински съвет ще приеме промени в Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, с които се създават ясни правила срещу драскането по фасади, обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Столичната община, предаде репортер на БГНЕС.

Докладът е на председателя на СОС Георги Георгиев, който прие като лична кауза почистването на града от безразборните драсканици, съвместно с главния архитект Здравко Здравков и общинските съветници Малина Едрева и арх. Ивайло Петков. Те предлагат както нови правила и санкции, така и регулярни обходи, проверки на терен, включително и съставяне на актове за установяване на административно нарушение от служители на Столичен инспекторат. Паралелно с това се въвеждат мерки за насърчаване на графити изкуството, чрез определяне на пространства и изграждане на стени за свободно изобразяване на графити на територията на София.

Създава се нов чл. 4а в Наредбата за обществения ред на територията на Столичната община, който гласи: Забранява се драскането, рисуването и писането на думи, текстове, рисунки, графични изображения и каквито и да е други знаци на фасадите на сгради, сгради на религиозни храмове, паметници, паметни плочи, огради, декоративни стени и други обществени сгради, коридори, подлези, надлези и други елементи на градското обзавеждане, включително и превозните средства на обществения транспорт, както и на всяко друго, непредвидено за целта място. Обхванат е максимално голям набор от действия: драскане, рисуване, писане на думи, текстове, рисунки, графични изображения и каквито и да е други знаци;

Максимално подробно са разписани и местата, където е забранено драскането, рисуването и писането: фасадите на сгради, сгради на религиозни храмове, паметници, паметни плочи, огради, декоративни стени и други обществени сгради, коридори, подлези, надлези и други елементи на градското обзавеждане, превозните средства на обществения транспорт, както и на всяко друго, непредвидено за целта място.

Естествено са предложени конкретни санкции за нарушаване на забраната за драскане, писане и рисуване: глоба в размер от 100 до 2 000 лв.

Създава се процедура за изрисуване на фасада на сграда от графити артист. Тя е в отговор на необходимостта от създаване на правила, уреждащи случаите, в които собствениците биха искали фасадата на сградата им да бъде изрисувана от графити артист. Това ще става след получено съгласие от собственика/ците на сградата, съгласуване от главния архитект на Столичната община – след становище на Експертно-художествения съвет и съгласуване с Общинския експертен съвет по устройство на територията на визуален проект на графити артиста и предоставен план за безопасност и здраве.

В доклада са отчетени проведените многократни обходи на служители на Столичен инспекторат заедно с полицаи от Общинска полиция, а също така и постигнатите резултати от изпълнението на „Програмата за премахване на нерегламентирани графити на територията на Столична община“ за периода 2019 – 2021 г., а именно – почистени са над 7 000 кв. метра надписи от обществените площи. За целта са използвани висококачествени системи, които са едновременно силно ефективни и екосъобразни. Сред почистените места са знакови сгради и пространства като храм-паметника „Св. Александър Невски“, църквата „Свети Седмочисленици“, къщата музей „Петко и Пенчо Славейкови“, дома на писателя Стоян Михайловски, дома на ген. Георги Попов, домовете на народните артисти Георги Калоянчев и Стоянка Мутафова, костницата мавзолей на княз Александър I Батенберг, площад „Джузепе Гарибалди“, Спортния подлез, подлезите при НДК и езерото Ариана, Народната и Столичната библиотеки, Софийския университет, множество училища и детски заведения, метростанции, паметници и паметни плочи, елементи на градското обзавеждане и много други. Почистванията с тези темпове продължават като последните премахнати графити са от предпазните пана на езерото „Ариана“, с лице към бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, от подходите на подлезите при Орлов мост и храм „Света Петка“ и сградата на Факултета по журналистика на СУ. /БГНЕС