Желязо срещу стареене

Поддържането на нормално ниво на желязо в кръвта може да бъде решаващ фактор за забавяне на стареенето и увеличаване продължителността на живота. Резултатите от изследването на британски и германски учени са публикувани в списание „Nature Communications”.

Учени от университета в Единбург и от института „Макс Планк” в Германия са проучили помощта на генетични метода три фактора, свързани с биологичното стареене: общата продължителност на живота, годините живот без заболявания и феномена необичайно дълголетие. Биологичното стареене е скоростта, с която в организма се натрупват необратими изменения, водещи до смъртоносни заболявания като заболявания на сърцето, рак или деменция. Изследователите направили проучване на базата данни на 1,75 милиона човека за оценка на продължителността на живота и над 60 000 дълголетници. Оказало се, че геномните локуси, отговорни за нормалните нива на желязо, присъстват и в трите групи изследвани лица. Това дало основание да се направи заключението, че гените, участващи в усвояването на желязото в кръвта, до голяма степен са отговорни за здравословен дълъг живот. Статистически връзката е потвърдена с метода на математическия анализ, известен като Менделеева рандомизация. Получените данни свидетелстват за това, че завишеното ниво на желязо в кръвта съкращава живота, а контролирането на неговото количество може да предотврати увреждания, свързани с възрастта. Тези изводи могат да обяснят защо преждевременното стареене се свързва с консумацията на количество червено месо, което е богато на желязо. Съдържанието на желязо в кръвта зависи от хранителния режим, а отклоненията нагоре или надолу от нормалното ниво с напредването на възрастта води до заболяване от Паркинсон, чернодробни болести и намалява способността на организма да се бори с инфекции. Авторите на изследването се надяват получените от тях резултати да помогнат да разработването на препарат, имитиращ генетичния ефект върху метаболизма на желязото, който да се превърне в инструмент за превенция на заболявания, свързани с възрастта и ще увеличи шансовете да се доживее до старост без болести. /БГНЕС