Африканската модна индустрия излиза на световната сцена

Африканската индустрия за висша мода навлиза в ера, определяна и ръководена от млади африкански модни дизайнери. Излизайки на световната сцена, младите творци показват континента в цялото му величие чрез уникални техники на тъкане и модели, които съчетават богатото африканско наследство със съвременни стилове, съобщи Global Issues.


Африканският континент има всичко необходимо, за да се превърне в един от модните лидери на следващото поколение. Африка е основен производител на суровини - 37 от 54 държави произвеждат памук.

"Когато става въпрос за мода, аз купувам Кения, за да изградя Кения. Нямаме недостиг на висококачествени, приказни дизайни. Справихме се много добре с масайската шука - дебело, твърдо памучно одеяло за увиване. Представяме на света дреха, която традиционно се носи от масаите - една от нашите етнически групи, известна с това, че остава вярна на културата си", казва Шийла Шику, модна дизайнерка от Найроби.

"Купи Кения, създай Кения" е шестгодишна правителствена стратегия за разгръщане на потенциала на местния пазар. Кения е в добра компания, тъй като някои от най-забележителните африкански градове, които са средища на модата и дизайна, както и финансови и търговски центрове, са Найроби, Лагос, Казабланка и Абиджан.

Първият по рода си доклад на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за африканската модна индустрия, представен миналата година, разкрива тенденциите, успехите и предизвикателствата, пред които е изправен обещаващият сектор, като същевременно подробно описва как модният сектор на континента се оказва мощен двигател на движението "произведено в Африка" и поставя Африка на световната модна карта.

Африканската мода е във възход. Седмиците на модата активизират пазарите и творците в 32 страни на континента - от Казабланка до Найроби, през Лагос и Дакар. Ръстът на електронната търговия, която привлича 28% от африканците през 2021 г. в сравнение с 13% през 2017 г., доведе до увеличаване на местните потребители, според доклада, озаглавен Модния сектор в Африка: Тенденции, предизвикателства и възможности за растеж.

Подчертава се, че модният сектор е създал нови възможности за международно развитие на африканските марки, чийто годишен износ на текстил, облекло и обувки възлиза на 15,5 млрд. щатски долара. За Африка модата е мощен двигател на творчеството, икономическото развитие и иновациите, като създава много работни места, особено за жените и младите хора.

ЮНЕСКО желае да гарантира, че препоръките, направени в доклада, ще бъдат изпълнени с цел подпомагане, стимулиране и ускоряване на растежа на африканския моден сектор. В доклада, който за първи път прави преглед на модната индустрия на континентално равнище, се очертават и перспективите за бъдещето на индустрията.

„Произведено в Африка“ набира все по-голяма популярност, особено сред младите хора на възраст под 25 години, като Шику, които представляват 50 % от общото население на континента, и сред разрастващата се средна класа, която вече съставлява повече от 35 % от населението, което открива нови потребителски пазари.

"Казват, че ние не сме на Африка, защото сме родени в Африка, а защото Африка се е родила в нас. Младите хора общуват чрез избора си на дрехи и музика. Единственото предизвикателство, което имаме, е, че модните дрехи от висок клас са малко по-скъпи от митумба (дрехи втора употреба, внасяни в Кения от САЩ и Европа)", отбелязва Шику.

В Африка също така се наблюдава много бърз растеж в цифровия сектор, което улеснява вътрешноафриканската търговия и появата на млади таланти. Както се вижда от 32-те седмици на модата, които се провеждат всяка година, Африка също така изобилства от таланти в областта на висшата мода, занаятите и облеклото. През следващите 10 години се очаква 42% увеличение на търсенето на африканска висша мода.

Не по-малко важно е, че докладът подчертава икономическите и социалните възможности, създадени от сектора, 90 % от който се състои от малки и средни предприятия, чиито печалби са в пряка полза на населението. Секторът на модата може да бъде мощен трамплин за постигане на равенство между половете в момент, когато само 17 % от 3,5 милиона фермери, отглеждащи памук в най-слабо развитите африкански страни, са жени.

ЮНЕСКО организира събитие, на което се събраха различни дизайнери и стратегически партньори в модния сектор, за да проучат възможности и синергии за развитието на динамичната индустрия в Африка. Но също така и да се намерят решения на някои от най-неотложните предизвикателства, пред които е изправена модната индустрия,.

Тези предизвикателства включват недостатъчни инвестиции и инфраструктура, непълно законодателство в областта на интелектуалната собственост и повишени разходи за снабдяване с платове. Освен това в Африка и на други места трябва да се вземе предвид въздействието на сектора върху околната среда - един от най-големите източници на замърсяване в света.

В доклада се казва, че за изграждането на стабилна и благотворна модна екосистема правителствата и вземащите решения се нуждаят от надеждни данни и от приноса на експертите и гражданското общество, като се подчертава необходимостта от публични политики и практики, които защитават и подкрепят творците.

Същевременно се подчертава спешната необходимост да се насърчи развитието на мода, която е по-устойчива и по-справедлива, без да се забравя зачитането на местните умения и знания. За да може този сектор да остане двигател на иновациите и творчеството, той трябва да отразява и културното многообразие, включително богатите текстилни традиции./БГНЕС