Денят на Земята 2021: Уникална възможност за възстановяване на нашата планета

Коронавирус пандемията ни изправи пред едно от най-тежките предизвикателства на нашето време. Но също така ни предостави уникалната възможност да формулираме програмите за икономическо възстановяване след пандемията така, че да включват устойчивост и нисковъглеродни мерки. Светът може ефективно да използва изхода от Ковид-19, за да ускори зеления преход. В този контекст честването на Деня на Земята тази година придоби още по-важно значение.

Н.Пр. посланик Йорам Елрон

Вече повече от десетилетие Програмата на ООН за околната среда изготвя „Доклад за диспропорциите на емисиите“, който анализира несъответствието между желаните нива на емисиите на парникови газове до 2030 г. и действителните прогнози. Докладът за 2020 г. установява, че въпреки "краткия спад" в емисиите на парникови газове поради голямото забавяне на икономиката вследствие на пандемията, планетата ни все още върви към повишаване на температурата си с над 3 градуса през този век, което надвишава целта от 1,5 градуса, посочена в Парижкото споразумение. Всъщност има пряка връзка между екологичните кризи, изменението на климата и новия коронавирус. Експертите са установили, че глобалното затопляне е довело до появата на нови инфекциозни зоонозни болести като Ковид-19, което означава, че настоящата ни глобална пандемия най-вероятно е свързана с неблагоприятното екологично състояние на нашата планета. Този факт трябва да служи като силен и спешен призив за действие за всички нас.

В областта на климатичните иновации и устойчивост, Израел може да служи като пример, но и същевременно като източник на решения на глобалните проблеми. Природните дадености, неплодородната почва и ограничените водни ресурси, съчетани с предприемаческия дух и ориентацията към решаване на проблеми, направиха Израел лидер в областта на екологичните иновации. Капковото напояване и създаването на устойчиви, подсилени култури са световно известни и много търсени технологии, които всъщност първоначално са били разработени в Израел. Страната също е в челните редици на една от най-новите световни тенденции в природосъобразния начин на живот: заместителите на животински протеини. Иновативни израелски компании успешно произвеждат лабораторен протеин, който почти не се различава от висококачественото месо, и дори отглеждат истинско месо от животински клетки в лабораторни условия.

Израел също e лидер в глобалните водни технологии. Страната държи световния рекорд за повторна употреба на вода, рециклирайки почти 90% от отпадъчните си води, които използва в селското стопанство. Освен това има една от най-уникалните национални водни системи в света, като около 80% от питейната вода е обезсолена вода. Повече от век опит в залесяването направи Израел лидер във връщането към живот на полу-сухи райони, експертиза, която ще се развива в бъдеще, тъй като мащабното засаждане на дървета и подобни природни решения стават все по-разпространени като методи за смекчаване на ефектите от изменението на климата.

Израелските посолства по целия свят ежегодно отбелязват Деня на Земята. Както всяка година, израелските дипломатически мисии ще стартират глобална кампания, посветена на тази дата, подчертавайки многото иновативни и авангардни решения на глобалните проблеми, които Израел е предоставил на човечеството. Независимо дали ще открият нова градина в Пекин, дали ще почистват плажове в Испания, ще обучават курсисти по биология и устойчиво развитие в Руанда или ще провеждат в Делхи онлайн панел за израелските решения за устойчиво възстановяване от пандемията на коронавируса, израелските дипломати наистина ще бъдат в челните редици на тазгодишния Ден на Земята.

Израел разполага с изключителен набор от решения, което означава, че е готов да направи уникален принос в световен мащаб за прилагане на екологични програми за възстановяване от Ковид-19. Авангардните технологии и десетилетията практически опит се дължат на големите екологични предизвикателства, с които Израел се сблъсква от самото си създаване и решенията, които той разработва, за да отговори на тези предизвикателства, могат да послужат за благополучието на целия свят.

С всички трудности, които пандемията на коронавируса ни нанесе, тя ни предостави и уникалната възможност да променим начина, по който се развиваме. Израел е готов да сподели своя опит и ноу-хау с всяка държава по света; имаме само една планета и всички трябва да работим заедно, за да я защитим. /БГНЕС

------------------

Н. Пр. Йорам Елрон, посланик на Израел в България. Анализът е предоставен специално на БГНЕС от посолството на Израел.