Евронюз: Българската средна класа е с по-малко данъци, но и с по-ниски доходи

Средната данъчна тежест на средната класа в България е по-ниска от средната за ЕС, се казва в анализ на "Евронюз". На национално равнище средната класа в Дания, Белгия, Германия, Финландия, Литва, Словения и Нидерландия е обложена с най-много данъци, а средната класа в Румъния, Кипър, България, Естония, Португалия, Испания и Гърция е под средното за ЕС.


От друга страна средните доходи на домакинствата в България са най-ниски сред европейските държави

Доходите и данъчната тежест на средната класа се различават значително в отделните европейски държави. Като цяло доходите на хората от долната част на средната класа се облагат с по-малко данъци, докато тези от горната част на средната класа се облагат най-много.

Според определението на ОИСР средната класа се отнася до домакинства с доход между 75% и 200% от средния национален доход. Тя е разделена на три подкатегории:

По-ниска средна класа: Доход между 75 % и 100 % от средния национален доход

Средна средна класа: Доход между 100 % и 150 % от средния национален доход

Горна средна класа: Доход между 150 % и 200 % от средния национален доход

Разполагаемият доход на домакинствата е този, с който домакинствата разполагат за харчене и спестяване след данъците. Размерът на домакинството и възрастта на членовете му се вземат предвид за претегляне на домакинствата с цел по-доброто им сравняване.

През 2019 г. средната класа в Люксембург има най-висок разполагаем доход, който е между 30 618 и 81 649 евро, според EconPol въз основа на проучването на ЕС "Статистика на доходите и условията на живот".

България е имала най-ниския среден доход на домакинствата сред европейските държави. Тук разполагаемият доход на средната класа варира от 2908 до 7755 евро.

Разполагаемият доход на домакинствата в стандарт на покупателната способност (СПС), нивото на разликите в сравнение с номиналното изражение намалява, но все още има големи различия.

Разполагаемият доход в СПС дава възможност за по-справедливо сравнение, тъй като разходите за живот се различават в голяма степен в цяла Европа. Това означава, че с един и същи доход домакинствата могат да потребяват различно количество стоки и услуги в различните държави.

През 2019 г. средната класа в Люксембург отчита най-висока покупателна способност: около два пъти по-висока от средната за ЕС.

Средната класа в Австрия и Германия също се радва на покупателна способност, която е с около 40% по-висока от средната за ЕС. Във Франция, Ирландия, Италия и Обединеното кралство покупателната способност е близка до средната за ЕС.

Средните класи в източноевропейските страни заемат последните места. България и Румъния регистрират най-ниските средни доходи на домакинствата в ЕС, малко над 50% от средното за ЕС. /БГНЕС