Къде в Европа хората харчат най-много пари?

В Европа има голямо неравенство в доходите. Западните и скандинавските държави имат средно по-висок разполагаем доход в сравнение с много южни и източни държави, се казва в анализ на „Евронюз“.

Разполагаемият доход в ЕС варира от 9 671 евро в България до 33 214 евро в Люксембург

Две трети от най-заможните държави в света се намират в Европа, според индекса за просперитет на Legatum за 2023 г., но въпреки това неравенството в доходите е широко разпространено на стария континент.
Средните доходи на домакинствата, отделяни за разходи и спестявания, варират значително не само между държавите-членки на ЕС, но и в други европейски държави.
Изглежда, че има ясно географско разделение: най-високите нива на средния разполагаем доход са отчетени в западните и скандинавските страни, докато в повечето южни и източни държави те са по-ниски.
Достъпът до стоки и услуги в дадена страна зависи до голяма степен от разпределението на доходите, което варира в широки граници, което води до неравенства.
Трудно е да се направи точно сравнение на нивата на разполагаемия доход в държавите поради различните данъчни режими и ценови равнища.
Един от начините за измерване и сравняване на разликите обаче е да се разгледа медианният еквивалентен разполагаем доход на жител по стандарт на покупателната способност (СПС) във всяка страна, който дава представа за стандарта на живот.
Според определението на „Евростат“, статистическата служба на ЕС, разполагаемият доход на домакинствата е този, с който те разполагат за разходи и спестявания след данъци и трансфери. Този доход се „приравнява"“- коригира се според размера и състава на домакинството - за да бъде сравним с всички домакинства.
Същевременно СПС спомага за съпоставимостта на цените в различните държави. Това е един вид изкуствена валута, която премахва разликите в ценовите равнища, като с един СПС може да се купи една и съща стока или услуга във всяка страна.
Като имате предвид това, в кои страни разполагате с най-висок и най-нисък разполагаем доход в Европа? И колко разпространено е неравенството в доходите?
През 2022 г. медианният разполагаем доход на жител в ЕС варира от 9 671 евро СПС в България до 33 214 евро СПС в Люксембург. Средната стойност за ЕС е 18 706 евро СПС на жител.
Когато се включат страните от Европейската зона за свободна търговия (ЕАСТ) и страните кандидатки за членство в ЕС, Люксембург е следван от Норвегия (27 090 СПС) и Швейцария (26 389 СПС). Тази цифра е малко над 25 000 СПС и в Нидерландия и Австрия.

Скандинавските страни са над средното за ЕС, но не успяват да се класират на челно място

В пет скандинавски страни средният разполагаем доход на жител е над средния за ЕС.
Докато Норвегия се класира на второ място, нито една от останалите страни не попадна в челната петица.
Финландия (20 941 СПС) се класира на 10-то място, а Швеция (20 573 СПС) зае 13-та позиция от 35-те държави в списъка.
Исландия и Дания се класираха съответно на 7-мо и 8-мо място.

Разпределение сред „голямата четворка“

Разглеждайки четирите най-големи по население държави в ЕС, медианният разполагаем доход е бил над средния за ЕС в Германия (23 197 СПС) и Франция (20 575 СПС), докато в Италия (18 472 СПС) и Испания (17 254 СПС) той е бил по-нисък.
В Хърватия, последната страна, която се присъедини към ЕС, медианният разполагаем доход е по-висок от този в шест държави от ЕС.
Както се вижда от картата по-горе, западните и скандинавските европейски държави отчитат най-високи нива на медианния разполагаем доход, докато повечето южни и източни държави имат по-ниски нива.

Страните-кандидатки са с най-ниски доходи

Страните-кандидатки за членство в ЕС имат най-ниските средни разполагаеми доходи в списъка.
Албания (4385 СПС) е на дъното на класацията, следвана от Северна Македония (5988 СПС) и Турция (6210 СПС).

Неравенството в доходите се задълбочава

Когато се разглеждат доходите в евро, а не в СПС, нивата на неравенство на доходите в Европа изглеждат особено сериозни.
През 2022 г. в ЕС диапазонът на медианния разполагаем доход на жител варира от 5 378 евро в България до 45 310 евро в Люксембург. Медианата на разполагаемия доход за ЕС като цяло е 19 083 евро.
Освен в Люксембург тази стойност е по-висока от 35 000 евро в пет държави, а именно Швейцария (44 753 евро), Исландия (39 918 евро), Норвегия (39 206 евро) и Обединеното кралство (37 934 евро).
В Германия тя възлиза на 25 000 евро, а във Франция - на 23 053 евро.
Може би не е изненадващо, че медианният разполагаем доход в евро е значително по-нисък в страните кандидатки за членство в ЕС: 3000 евро в Албания, Турция и Северна Македония.

Как се е променил разполагаемият доход през последните пет години?

Няколко държави са увеличили значително медианния си разполагаем доход на жител в евро през последните пет години, ако се гледа процентното увеличение.
Той е нараснал с повече от 40% в девет държави - членки на ЕС, и две държави кандидатки между 2017 и 2022 г., или по последните налични данни през последните пет години. За ЕС като цяло промяната е 17%.
Най-голямо увеличение е регистрирано в Румъния - 101 %, следвана от Сърбия (68 %) и Литва (66 %).
Процентното изменение в държавите, в които медианният разполагаем доход е по-висок от средния за ЕС, е много слабо, като например 1% в Швейцария, 2% в Норвегия и 5% във Франция и Швеция.

Медианата на разполагаемия доход е намаляла само в Турция

Турция е единствената страна, в която медианният разполагаем доход е намалял - по-конкретно с 27%, или с 1000 евро.
При разглеждане на промените в евро, а не в проценти, най-голямо увеличение е регистрирано в Люксембург (8 995 евро), следван от Ирландия (6 181 евро) и Нидерландия (5 976 евро).
Средното увеличение в ЕС е 2 802 евро, като в Германия то е нараснало с 3 080 евро, а във Франция - с 1 093 евро. /БГНЕС