Показаха част от изграждащия се Софийски планетариум „Андромеда“

Учени и гости на Първия национален форум за съвременни космически изследвания видяха част от новоизграждащия се Софийски планетариум „Андромеда”.

„Надяваме се на успешни проекти, но и на реформиране на сектора, за който новата Агенция за научни изследвания и иновации да бъде обединяващ фактор“, заяви зам.-министърът на образованието Карина Ангелиева.

По време на открития в сряда и продължаващ и днес в София Тех Парк Първи национален форум за съвременни космически изследвания учените от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” получиха уверения и силно рамо от държавата за своите научни и приложни разработки.

Събитието е първо по рода си и се организира от клон „Космос“ към Съюза на физиците в България, а организационния комитет е почти изцяло от учени от Физическия факултет на най-стария университет у нас. Четирите научни сесии са обединени по темите: „Фундаментални космически изследвания“, „Аерокосмически технологии“, „Приложни космически изследвания“ и Докторантска сесия. Отделните панели, последвани от дискусии, през втория ден са фокусирани около „Наука и Космос“, „Бизнес и Космос“ и „Образование и Космос“.

Сред лекторите са изтъкнати учени не само от СУ “Св. Климент Охридски“, но и от ИА с НАО- БАН, НИГГГ-БАН, ИА с НАО- Рожен, ТУ като проф.дфзн Стойчо Язаджиев, доц. д-р Стефан Лалковски, проф. дфзн Наталия Килифарска, доц. Керанка Василева, доц. Гергана Герова, д-р Васил Василев и др. 13 докторанти представиха своите научни изследвания, между които Петър Ефтимов, Радослав Симеонов, Жулиета Тонева, Недислав Веселинов, Цветелина Величкова и др.

Като модел за реализирана връзка между наука, бизнес и неправителствени организации бе представянето на част от купола на новостроящия се Първи софийски планетариум „Андромеда“ , с изцяло български проект, материали и труд, плод на усилията на екипа на докторанта от Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ Недислав Веселинов. Той се изгражда от Експерименталното конструкторско бюро „Фотоника“ с помощта на Фондация „Карол Знание“, компаниите NIKI Rotor Aviation, Heliair и катедра „Радиофизика и електроника“ към Физическия факултет на Софийски университет. Неговото откриване се предвижда през пролетта на следващата година.

Силен тласък на надеждите и усилията на учените, работещи в областта на Космоса и иновациите, даде в приветствието си Карина Ангелиева. Тя подробно разказа за взетото от правителството решение за първи път да имаме целеви и големи инвестиции в областта на научните изследвания , голяма част от които,свързани с тяхното приложение в индустрията, с помощта на специална програма и чрез създаването на новата Държавна агенция за научни изследвания и иновации. По предварителните разчети агенцията трябва да получи одобрение от ЕК до средата на следващата година и да започне да разпределя пари от края на 2021 г.

Ангелиева специално обърна внимание на сектора на научните изследвания в областта на космическите програми. Според нея дебатът за преимуществото на фундаменталните или приложни науки не е смислен. „Работата е в качеството на постигнатото, надяваме се на успешни проекти“, каза тя. Очевидно ще има нужда от реформиране, но се очаква новата агенция да бъде обединяващ фактор, подчерта Ангелиева. Зам.-министърът смята, че въпреки трудностите, вече се създават успешни модели, около които възникват сателити. Възникват и общности с научни лидери- готова съм за срещи с предложения за сътрудничество, свързани с изследвания и иновации, които имат пряка връзка и с образованието, заключи тя. /БГНЕС