S&P Global: Бавна производителност и високи разходи за труд са предизвикателства за ЕС

Несигурността, свързана с бавната производителност и високите разходи за труд, може да забави икономическото производство на еврозоната, заяви глобалната агенция за кредитен рейтинг S&P в актуализираната си икономическа прогноза.

Европейската централна банка (ЕЦБ), сочи най-новата икономическа прогноза на глобалната агенция за кредитен рейтинг S&P.
През тази година блокът ще има 0,7% ръст на БВП, което е малко по-ниско от 0,8% в предишната прогноза на S&P Global Ratings.
Съществуват съмнения, че възстановяването на растежа ще бъде силно след 2024 г., отчасти поради тревожно ниската производителност, която оказва влияние върху икономическото производство, заетостта и заплатите.
„Европейската икономика е на път да подобри активността си и да постигне известно забавяне в ръста на заетостта, но това, което виждаме е и че производителността изостава от дългосрочните си тенденции“, заяви Силвен Бройер, главен икономист на S&P за региона на Европа, Близкия изток и Африка, пред Euronews Business, като добави, че производителността на практика не се променя от години насам, което е доста обезпокоително.
Същевременно изпълнението на плана за възстановяване на ЕС, чиято цел е да насърчи екологичния и цифровия преход чрез публични инвестиции и реформи, изостава значително от графика. Това означава, че в икономиката на еврозоната липсват много публични разходи.
Проектите, които не са били завършени в срок до третото тримесечие на 2023 г., представляват недостиг от 127 млрд. евро, еквивалентни на 0,7% от БВП на ЕС за 2023 г., които все още не са изразходвани и не са дали тласък на икономиката.
„Както стагниращата производителност, така и забавянето на изпълнението на проекта „Следващото поколение ЕС“ ни накараха да преразгледаме надолу очакваното възстановяване на растежа за 2025 г. и 2026 г.“
Последната прогноза на агенцията за БВП на еврозоната е, че той ще нарасне с 1,3% през 2025 и 2026 г., вместо очакваните по-рано съответно 1,5% и 1,4%.

Предстои намаляване на лихвените проценти на ЕЦБ, като рисковете са свързани с инфлацията

Разглеждането на настоящия изненадващо нисък ръст на потребителските цени накара агенцията за кредитен рейтинг да понижи прогнозата си за инфлацията от 2,9% за 2024 г. на 2,6%.
В по-дългосрочен план обаче съществува риск високият ръст на заплатите, около 4% сега, в съчетание с бавната производителност да повишат инфлацията, която може да бъде засегната и от международната търговия в Червено море.
Въпреки това, тъй като се очаква ръстът на заплатите да остане висок, в съчетание с бавната производителност и развитието на международната търговия, това доведе до леко повишаване на очакваната инфлация от 2,0% на 2,1% за 2025 г. и от 1,7% на 1,9% за 2026 г.
Бройер заяви, че ЕЦБ ще намали лихвените проценти три пъти през 2024 г., започвайки от юни. През 2025 г. ЕЦБ потенциално ще осъществи по-малко понижения на лихвите, отколкото се очакваше по-рано - само три, което ще доведе до това, че лихвеният процент по депозитното улеснение, който понастоящем е 4%, ще завърши 2025 г. на равнище 2,5%.

Германската икономика излиза от рецесия

Според доклада най-голямата икономика в Европа ще отбележи 0,3% ръст на БВП през тази година, тъй като бавно излиза от рецесията.
Бройер заяви, че все повече данни сочат, че германският производствен сектор е оставил зад гърба си периода на свиване в началото на годината и че има обещаващи признаци в химическия сектор например, че производството се засилва.
„За Германия въпросът не е в краткосрочното възстановяване. То е в ход. Въпросът всъщност е за средносрочните перспективи“, каза главният икономист, като предупреди, че работещото население в страната бързо намалява.
Германия, както и целият блок, са изправени пред това предизвикателство. Намаляването на броя на населението в трудоспособна възраст вероятно ще намали растежа на БВП с 0,5-0,6 % годишно през следващите пет години, се посочва в доклада, който се позовава на данни на Департамента по икономически и социални въпроси на ООН. Въпреки това в Европа имиграцията след войната в Украйна би могла да обърне донякъде този ефект, допълва Бройер.
„Друг въпрос е свързан с конкурентоспособността на германската икономика след този огромен шок в цените на енергията, а също и в контекста на Китай, който предизвиква Германия повече от всякога“, каза Бройер. „Китай се конкурира пряко в автомобилния и химическия сектор“.

Основни рискове пред икономиките в еврозоната

През следващите 12-18 месеца геополитиката ще играе сериозна роля за перспективите на блока. „Имаме два регионални конфликта, които разтърсват континента без да се вижда краят им, и ще имаме ключови избори през тази година - и в САЩ, и в Европа, които имат потенциала да променят търговията“, отбеляза още Бройер и добави, че европейската икономика, както и германската, са силно зависими от търговията.
Друг значителен риск е свързан с инфлацията. „Така че инфлацията може да отстъпи в по-малка степен, отколкото се смяташе, особено ако производителността не навакса ръста на заплатите“, добави главният икономист.
Бавната производителност в Европа на фона на високите бизнес инвестиции повишава несигурността.
„Може да се обясни отчасти защо производителността в еврозоната е слаба, но само отчасти“, каза главният икономист. Производителността се задържа от фактори като наемането на повече хора в сектора на услугите, който е с по-ниска производителност, докато производственият сектор започна да освобождава хора в резултат на рецесията в производството.
Населението в трудоспособна възраст намалява и има повече отпуски по болест, отколкото преди пандемията, което е „толкова много, че натежава на производителността“, каза още Бройер.
„Но почти 40% от този спад все още не е обяснен“.
Европейският пазар на труда също крие потенциални рискове, тъй като безработицата може да нарасне повече от очакваното.
„Въпросът вече не е дали равнището на безработица ще се повиши през тази година, а с колко ще се повиши“, се казва в доклада, като се посочват високите разходи за труд, намаляването на свободните работни места и не голямото увеличение на заетостта.
S&P Global Ratings прогнозира, че в края на тази година равнището на безработица в еврозоната ще бъде 6,7% в сравнение с настоящите 6,4%. /БГНЕС