Спират детските помощи за година при 5 неизвинени отсъствия