Вашингтон: САЩ и България са стабилни партньори в областта на сигурността

Повече от 15 години Съединените щати и Република България се радват на стабилно партньорство в областта на сигурността като съюзници по договор, с общ ангажимент към сигурността на Балканите, Източното Средиземноморие и Черноморския регион. Съединените щати работят в тясно сътрудничество с България в областта на сигурността както на двустранна основа, така и чрез регионални и многонационални организации, включително Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), Европейския съюз, Евроатлантическия съвет за партньорство и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Това се казва в доклад на Държавния департамент относно сътрудничеството в областта на сигурността между САЩ и България, публикуван на официалната страница на ведомството.

През последните пет години САЩ са предоставили на България над 238 млн. долара помощ в областта на сигурността, за да повишат професионализацията на армията, капацитета на човешките ресурси, киберсигурността, освобождаването от съветско и руско оборудване, информираността за морската област и оперативната съвместимост на НАТО. На преден план в американско-българското партньорство в областта на сигурността е двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 г., което дава на американската армия достъп до и съвместно използване на няколко български военни съоръжения, като например учебния полигон "Ново село", и дава възможност за съвместни обучения между американската и българската армия. Освен това 10-годишната пътна карта за сътрудничество в областта на отбраната, подписана през 2020 г., установява рамка за непрекъснато развитие на военната готовност и способностите на България чрез устойчиво сътрудничество в областта на отбраната, се казва още в документа.

Със закупуването на осем изтребители F-16 разходите на България за отбрана нарастват до над 3% от БВП през фискалната 2019 г. Годишните разходи за отбрана на България продължават да се увеличават и са на път да постигнат целта на НАТО от 2% до 2024 г. България е участник в ръководения от САЩ проект за повишаване на осведомеността за морския домейн в Черно море (MDA) заедно с Румъния, Украйна и Грузия и досега е получила финансиране в размер на 30 млн. долара. Освен това от финансовата 2017 г. до финансовата 2021 г. министерството е отпуснало над 55 млн. долара за повишаване на способностите на България в областта на военното разузнаване, сигурността на комуникациите и отбранителната киберсигурност. Интегрираният старши съветник по киберсигурност към Министерството на отбраната, финансиран от Държавния департамент, допринася за тези усилия.

От 2017 до 2022 г. министерството предостави също над 11,2 млн. долара под формата на средства за международно военно образование и обучение (International Military Education and Training - IMET) за български военнослужещи, които да участват в курсове за професионално военно образование и техническо обучение заедно с американските си колеги. От 1992 г. насам 5395 български служители от силите за сигурност са получили официално обучение от САЩ, включително 1346 чрез програмата IMET.

Съединените щати са осъществили междуправителствени сделки с България на стойност 1,4 млрд. долара по системата за чуждестранни военни продажби (FMS). Неотдавнашната продажба на изтребители F-16 ще осигури на България флотилия от съвременни многоцелеви бойни самолети, ще подпомогне способността на България да защитава въздушното си пространство, ще укрепи регионалната сигурност и ще повиши оперативната съвместимост на българските военновъздушни сили със САЩ и НАТО.

От финансовата 2019 г. до финансовата 2021 г. Съединените щати разрешиха постоянен износ на отбранителни продукти за България на стойност над 28,8 млн. долара чрез директни търговски продажби (DCS). Най-важните категории DCS за България са въздухоплавателни средства и свързани с тях изделия (5,2 млн. долара); боеприпаси и снаряди (4,4 млн. долара); и огнестрелни оръжия и свързани с тях изделия (2,4 млн. долара).

През 2020 г. Държавният департамент и Министерството на отбраната на България подписаха Меморандум за разбирателство, по силата на който Съединените щати предоставиха 2 млн. долара финансиране за унищожаване на конвенционални оръжия (КНО), за да помогнат на България да унищожи останалите си касетъчни боеприпаси и да подкрепят усилията за физическа сигурност и управление на запасите. От 2006 г. насам Съединените щати са инвестирали в България над 12,5 млн.

България участва в множество двустранни и многостранни военни учения със САЩ, сред които серията учения Defender, Combined Resolve, Thracian Viper и други съвместни американско-български учения. През 2021 г. между България и САЩ са проведени 127 военни ангажимента с повече от 1500 български участници, а повече от 1300 български военнослужещи са участвали в 9 учения, спонсорирани от САЩ. Тези ангажименти допринесоха за превръщането на България в по-способен съюзник и за увеличаване на регионалното сътрудничество в областта на отбраната. /БГНЕС