Дигиталната зависимост: Рисковете от злоупотреба с интернет

Прекомерната употреба на интернет, игрите и честият престой в платформи на социалните медии през свободното време са идентифицирани като потенциални предпоставки за дигитална зависимост. Това състояние може да окаже значително въздействие както върху психическото, така и върху физическото здраве.

Доц. д-р Елиф Актан Мутлу, психиатър, подчерта, че наред с традиционните зависимости като алкохол, тютюн и злоупотреба с наркотични вещества, през последните години дигиталната зависимост се очертава като нарастващ проблем.

Мутлу подчерта, че дигиталната зависимост, подобно на зависимостта от вещества, може да доведе до различни предизвикателства в областта на психичното и физическото здраве и социалните взаимодействия, особено по време на периодите на абстиненция.

"Пристрастяването към интернет съставлява значителна част от цифровите зависимости. Лицата, засегнати от тази зависимост, могат да изпитват безпокойство при липса на достъп до интернет, да прекарват продължителни периоди онлайн и да дават приоритет на използването на интернет пред личните, семейните и социалните ангажименти", уточни Мутлу.

Тя подчерта, че лицата, борещи се с интернет зависимостта, често изпитват затруднения да се концентрират върху задачи, които не са свързани с онлайн дейности, което води до намаляване на производителността в работна или академична среда, обтегнати отношения с близките и оттегляне от социални ангажименти. Мутлу предупреди, че постоянното пристрастяване към интернет може да доведе до тежки психически, физически, социални и академични последици.

Мутлу отбеляза, че напредъкът в технологиите е довел до появата на редица дигитални изкушения, включително компютърни игри, платформи за социални медии, уебсайтове за онлайн пазаруване и сайтове за хазарт, като всички те могат да стимулират пристрастяващо поведение, категоризирано като "поведенчески" зависимости.

При диагностицирането на пристрастяването Мутлу подчерта, че е важно да се оцени количеството време, прекарано в цифрови платформи, и безпокойството, изпитвано в тяхно отсъствие, като подчерта, че персонализираните планове за лечение трябва да са насочени към тези фактори.

Освен това тя предупреди, че нелекуваната дигитална зависимост може да доведе до тежки психични и психологични здравословни проблеми, както и до намалена продуктивност в различни аспекти на живота. Проучванията показват, че продължителната употреба на интернет може да доведе до безсъние, умора, нарушено внимание, повишено напрежение, социално отдръпване и дори до животозастрашаващи състояния като инфаркти и инсулти./БГНЕС