Малките ученици обратно в клас на 10 ноември, ще се тестват 2 пъти седмично

Най-рано учениците от I до IV клас могат да се върнат в училище от 10 ноември, сряда. Работим по този план, ако бъдат доставени тестовете. Родителите имат избор.

Това заяви служебният просветен министър Николай Денков на брифинг в МОН тази вечер, на който обяви какви са постигнатите решения за осигуряване на безопасна среда, за да се върнат учениците в класните стаи, предаде репортер на БГНЕС.

Минималният праг за връщане към присъствено обучение на учениците от I до IV клас е 50% желаещи да се тестват на ниво паралелка. Родителите трябва да са дали писмено съгласие за тестването на техните деца.

Тестовете са избрани от Министерство на здравеопазването. Те са два теста от един и същи тип – с отделяне на слюнка в контейнер, откъдето се взема проба, за да се направи теста.

Тестването на учениците ще се извършва в класните стаи - в понеделник и четвъртък ще се отделят 30 минути в началото на учебния ден. Децата със специални образователни потребности ще бъдат тествани от родителите си в домовете си и при довеждане, ще трябва да представи отрицателен резултат.

Медицински специалисти, родители, медиатори, педагогически и непедадогически персонал, които отговарят на изискванията за безопасна среда – имат зелен сертификат или също се тестват два пъти в седмицата, ще се включат в тестването на децата. Тестовете ще се правят два пъти в седмицата.

Ако дете отсъства поради някаква причина, в първия ден от връщането му в клас, също ще се тества.

Педагогическият и непедадогически персонал ще получи допълнително възнаграждение за тестването на учениците, съобщи Денков, като обясни, че размерът на сумата ще бъде допълнително договорен.

Денков съобщи, че след връщане на малките ученици в клас, ще се пристъпи и към горните класове.

За учениците, за които няма разрешение да бъдат тествани, се организира синхронно или асинхронно обучение в зависимост от възможностите на училището.

Според издадената днес заповед на здравния министър тестването на всички деца с щадящи тестове два пъти седмично, както и на учителите без сертификат, се отнася общините, където 14-дневната заболяемост е над 500 на 100 000 население. В общините, където 14-дневната заболяемост е между 250 и 500 на 100 000 население, училищните власти могат да избират между два варианта – 100% присъствено обучение при осигурена безопасна среда с щадящи тестове, или без тестване, но за 50% от паралелките по ред, определен от министъра на образованието. При 14-дневна заболяемост под 250 на 100 000 население не се изисква тестване на деца и персонал. /БГНЕС