ВСУ „Черноризец Храбър“ е домакин на 12-та Международна конференция на НТСС

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще бъде домакин на традиционната 12-та Международна конференция на Научно-техническия съюз по строителство в България „Проектиране и строителството на сгради и съоръжения“. Събитието ще се проведе от 8 до 10 септември 2022 г. в университета. Ще бъдат разгледани теми в областта на новите материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще, енергийна ефективност на сгради и съоръжения, постижения в конструктивното проектиране и строителството, теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите, сеизмична механика и сеизмично инженерство, софтуер за проектиране в строителството и др.

В рамките на конференцията, на 8 септември от 13,30 ч., ще се проведе кръгла маса „Археологическите резервати: актуално състояние и модели на управление. Управлението на старините - един нерешен национален проблем“, с модератор Яни Янев - вицепрезидент на ВСУ „Черноризец Храбър“ и председател на СНЦ "Варненски некропол I". Събитието се провежда под знака на 50-годишнината от откриването на Варненския халколитен некропол и 40 години от откриването на Тракийската гробница в Свещари. Специални гости ще са Мариела Модева - зам.-министър на туризма, арх. Петър Петров, директор на Национални институт за недвижимо културно наследство, проф. Диана Гергова - български траколог и специалист по тракийска археология, проф. Ячко Иванов - директор на Академичното издателство „Марин Дринов“ на БАН, и проф. Иван Кабаков - водещ преподавател по политики за култура, културно наследство и многообразие, доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, председател на УС на НТССБ и ръководител на катедра „Технология и механизация на строителството” в УАСГ и Мартин Заимов - национален координатор на движение "100 национални туристически обекта".

Ще присъстват студенти, докторанти, преподаватели и експерти от страната. Специална покана е изпратена и до изтъкнатия специалист по опазване на културното наследство проф. Нора Ломбардини от италианския университет POLIMI – Политехника ди Милано.

Архитектурният факултет на Варненския свободен университет има дългогодишни традиции и опит в обучението на студенти в съхраняването на културното наследство. Над 40 са възпитаниците на магистърската програма „Опазване на културното наследство“. Младите архитекти вече успешно работят в сферата на съхраняването на българските старини. /БГНЕС