Депутатите изслушват министъра на отбраната Тодор Тагарев

Народните представители ще изслушат в четвъртък министъра на отбраната Тодор Тагарев относно заявеното от него включване на България в Инициативата на Европейския съюз за осигуряване на 1 млн. боеприпаси и снаряди за Украйна, финансирана от Европейската инициатива за мир и заявената готовност от страна на България да подготвя бойни медици и бойни санитари в помощ на Украйна, предаде репортер на БГНЕС.


Народните представители ще проведат второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесен от Министерски съвет, както и ще гласуват Законопроект за ратифициране на Договора за предоставяне на безвъзмездни средства, Проект 101055476 – InnovativeSMEs, между Република България и Европейската изпълнителна агенция за иновации и МСП (EISMEA), внесен от Министерски съвет.

Депутатите ще гласуват и Законопроект за ратифициране на Договор между Република България и Асоциация Еврика АИСБЛ за Консорциум „Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия“, внесен от Министерски съвет, Законопроект за ратифициране на международен договор (Писмо за предлагане и приемане на офертата (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LAY „Придобиване на Мултифункционална система за обмен на информация Multifunctional Information Distribution System/MIDS Joint Tactical Radio System (JTRS), MIDS Low Volume Terminal (LVT) Block Upgrade 2/BU2) и необходимата поддръжка“, внесен от Министерски съвет, както и Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за създаване на Международна организация по лозата и виното, подписано на 3 април 2001 г., във връзка с промяна на седалището, внесен от Министерски съвет. /БГНЕС