Константин Артюшин: COVID-19 не е пречка за руско-българските бизнес отношения

България и Русия отбелязаха напредък в сферата на земеделието, въпреки кризата, предизвикана от COVID-19. Работим за диверсификация на структурата на руския износ, подпомагаме за откриване на новите ниши за руските износители и на точки на растеж в развитието на двустранните отношения, да променим структурата на руския износ, който е основно енергоносители. Можем да сътрудничим заедно за зелена Европа, доставяйки оборудване за българските компании. Търговията с медицински препарати остава традиционно направления в двустранния стокообмен. Това заяви в интервю за БГНЕС Константин Артюшин, търговски представител на Руската федерация у нас.

Спадът в стокообмена не е катастрофален „Може би ще ви учудя, но през 2020 г. търговските отношения между Русия и България се развиваха относително добре“, каза той и разясни: „Всички ние се намираме в ситуация, с която не сме се сблъсквали преди. Пандемията не е само медицинските ограничения, тя преди всичко ограничава движението между отделните страни, затварянето на държавните граници, въвеждането на различни ограничения за движението на стоки, ограничения наложени върху производството на отделни видове продукция, включително върху износа на различни видове храни, медикаменти и високотехнологични продукти, преориентиране на производството към нови различни стоки. Ако преди две години някой беше казал, че най-продаваната стока ще са медицинските маски, никой нямаше да му повярва. Многократното увеличаване на производството на подобен вид стоки, даде възможност на икономиката да оцелее в настоящата ситуация. След като преживя първия шок, икономиката започна да се приспособява към новите условия“, каза Константин Артюшин. „С удовлетворение констатирахме, че даже този спад, който имахме в стокообмена между България и Русия не е катастрофален. Нещо повече, в сферата на селскостопанската продукция и техника, хранителните продукти ние запазихме предкризисното ниво и дори отбелязахме напредък“, подчерта търговският представител на РФ. И така, през 2020 г. износът на руска селскостопанска техника за България в пари се увеличи с 2,1 пъти. С този показател България стана четвъртата страна вносител на руски селскостопански машини в Европейския съюз. Руският и българският бизнес за една зелена Европа Според него най-големият проблем е, че когато говорим за търговските отношения между нашите страни на първо място става дума за енергоносителите. „Над половината от руския износ за България са енергоносители – петрол, природен газ, въглища. Нашата главна задача е насърчаване на диверсификацията на руския портфейл на експортни стоки и увеличаване на дела на износа на стоки с висока добавено стойност. Ние знаем за европейската зелена стратегия, която предвижда преминаването към възобновяеми източници на енергия, виждаме значителни перспективи в развитието на сътрудничеството в тази област. Надяваме се, че именно в тази стратегия е заложено и нашето бъдещо сътрудничество“, посочи Артюшин. Русия е традиционно силен производител на оборудване за енергетиката, има силни традиции в разпределението и генерирането на електроенергия. „Ако говорим за енергоносители, е по-добре да говорим за оборудване и създаването на нова енергетика. Русия с удоволствие е готова да участва в тези европейски енергийни проекти“, заяви Константин Артюшин. Руският бизнес има интерес от участие в енергийните проекти в България – в модернизацията на ТЕЦ, в създаването на нови разпределителни енергийни мощности. „Руските компании се явяват на търгове и ги печелят. Доставят оборудване директно или с помощта на своите български партньори. Добра идея е, когато български компании участват в различни търгове и използват руско оборудване. Приветстваме такова сътрудничество“, каза той. Лекарства, ваксини и медицинско оборудване Едно от традиционните направления още от времената на СССР е търговията с лекарства и медицинско оборудване. В Русия мнозина познават българските лекарства, в България – много работят с руско медицинско оборудване до днес. „Още преди избухването на пандемията разглеждахме сътрудничеството в сферата на медицината като едно от най-перспективните направления. В новата COVID реалност това е още по-актуално“, посочи Артюшин. Той подчерта, че руските медицински разработки, включително на ваксини срещу COVID, са на най-съвременно ниво и не отстъпват на западните. В същото време в Русия разбират, че излизането на световните пазари днес е въпрос на регулации: регистрация, медицинско адаптиране и др. Тези неща не зависят само от производителите и страната производител, но и от потребителите. „Медицинските препарати, по-конкретно ваксините, са предмет на национално и наднационално регулиране. За да получи регистрация даден препарат или ваксина, трябва да бъде регистриран в ЕС и да отговаря на неговите изисквания, както и на националните и международни изисквания. Настроени сме оптимистично във връзка с регистрацията на нашите медицински продукти“, каза Артюшин. Той отбеляза, че ако има интерес от страна на български компании към руски лекарства и ваксини, те трябва да го заявят към органа, отговарящ за това – Руския фонд за преки инвестиции. „Ако всички изисквания са изпълнени и съответно има интерес, тогава нещата ще се получат“, убеден е търговският представител. Новата COVID реалност Кризата е най-доброто време за инвестиции, гласи класическата икономическа теория, но как е на практика, опитваме се да научим от Константин Артюшин. „Ние сме предпазливи оптимисти, когато става дума за руски инвестиции в българската икономика, защото е минало много малко време, откакто живеем в новата пандемична реалност. Това е процес, който изисква време и осмисляне. В момента съществува неизвестност в цялата световна икономика, не само в българската или руската. Чухме за много икономически изложби, срещи или търгове, които се отлагат. Това е нормално“, отбеляза той. Според него бизнесът трябва да разбере условията, в които се е оказал. След като ги разбере, трябва да вземе решение за развитие и инвестиции. „Тук важна роля могат да изиграят условията, които се предлагат за инвестиране. В тази връзка искам да напомня, че Русия също е заинтересована от инвестиции, включително български. Създаването на нови възможности за бизнес винаги се е приветствало. Убеден съм, че с преодоляването на пандемията развитието на новите бизнеси, отчитащи натрупания нов опит, ще стане факт“, заяви Артюшин. /БГНЕС