15 години България в НАТО

На 29 март 2004 г. България става пълноправен член на Алианса. Страната ни става пълноправен член преди точно 15 години, предаде репортер на БГНЕС.

15 години България в НАТО

Присъединяването на България към Алианса преминава през продължителен интеграционен процес, започнал през 90-те години на миналия век. През 1990 г. България приема отправената към нея покана за установяване на дипломатически връзки с НАТО. На 14 февруари 1994 г. страната ни подписва Рамковия документ и се присъединява към програмата на НАТО „Партньорство за мир”. През март 1997 г. правителството приема Национална програма за подготовка и присъединяване на България към Северноатлантическия съюз и постановление на Министерския съвет, с което се създава правителствен механизъм за координация на усилията за подготовка и присъединяване към НАТО – Междуведомствен комитет за интегриране в НАТО.

През май 2000 г. страната ни се включва в създаването на Вилнюската група като процес на политическа солидарност и сътрудничество между страните-кандидатки за членство в НАТО. България получава покана за членство в НАТО на 22 ноември 2002 г. на срещата на върха в Прага.

На 18 март 2004 г. Народното събрание ратифицира Северноатлантическия договор, а на 29 март 2004 г., заедно с още шест страни (Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения), става пълноправен член на Алианса. Няколко дни по-късно – на 2 април 2004 г. е официалната церемония в Главната квартира на НАТО в Брюксел по отбелязване на присъединяването на новоприетите седем страни към Северноатлантическия договор. Националните знамена на България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения бяха издигнати по азбучен ред. С това приключи най-голямото разширяване на НАТО.

Присъединяването на България към НАТО беше един от основните приоритети на външната политика на страната ни през 90-те години на XX век. Активното участие в програмата „Партньорство за мир“ допринесе значително за готовността на българските въоръжени сили и структури за членството в Алианса. Тази стратегическа цел беше постигната на 29 март 2004 г.

15-та годишнина от членството ни в Съюза е и повод за равносметка на извървения път, но и за това какво е състоянието на армия ни.

15 години България в НАТО

Докладът за състоянието на отбраната и Въоръжените сили за 2017 г. казва, че българските въоръжени сили са в състояние със затруднения и повишен риск да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Отделни задачи по мисия „Отбрана“ и мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“ се изпълняват с ограничения. В документа се посочва, че това се дължи на недостатъчния бюджет, отпускан за отбрана като процент от БВП, нарастващата неокомплектованост с личен състав и лошото състояние на остарялото въоръжение и бойна техника. Докладът казва, че въпреки усилията за набиране на нов и задържане на подготвен личен състав, проблемът с неокомплектоваността с военнослужещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (20%) продължи да се задълбочава. В края на 2018г. на 28 декември - военното министерство съобщи, че през 2018 г. за първи път броят на постъпващите на военна служба е по-голям от броя на напускащите.

С оглед на изпълнението на нашия ангажимент към решението от Срещата на върха в Уелс за увеличаване на разходите за отбрана до 2% от БВП, Министерският съвет на България одобри Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП до 2024 г.

Що се отнася до модернизацията, страната ни има одобрени от депутатите три проекта. Проект за инвестиционен разход за „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“. Другите два са актуализирани проекти за инвестиционни разходи „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“ и за „Придобиване на нов тип боен самолет“. На този етап се водят преговори с правителството на Съединените щати за придобиване на нов тип боен самолет F-16. Очаква се те да приключат това лято. /БГНЕС