Българинът иска държавата да налага санкции при наличие на риск за децата

Българинът подкрепя намесата на държавата при по-тежките форми на физическо насилие над деца. Това сочат данните от национално представително изследване, проведено от „Глобал Метрикс“.

Проучването, което е проведено след 1090 пълнолетни граждани на територията на цялата страна, показва висока подкрепа за ключовите политики, насочени към децата у нас в проекта на Национална стратегия за детето до 2030 г.

„Интересът и чувствителността към политиките за децата са много високи. Изследването показва, че имаме много висока подкрепа за ключовите приоритети на Стратегията за децата, по-конкретно за това децата да израстват в благоприятна и здравословна среда без рискове и насилие“, заяви за БГНЕС социологът Радостина Ангелова, директор на социологическата агенция “Глобал Метрикс“.

Сред българите преобладава мнението, че при наличието на риск за децата държавата трябва да налага санкции. При това, колкото по-голям е рискът за здравето, физическото и психическото състояние на децата, толкова по-допустимо е държавата да се намесва със санкции, а не само с подкрепа.

„Подкрепата за санкции от страна на държавата са именно при децата във висок риск. Разбирането, че държавата трябва да осигурява подкрепа касае случаите, при които имаме невъзможност на родителите да осигурят храна, подслон и базовите нужди на децата. Тогава доминира мнението, че държавата трябва да осигурява подкрепа“, коментира социологът.

Общественото мнение е поляризирано във връзка с прилагането на телесното наказание и вербалната агресия, но и тук се наблюдава сериозна подкрепа от над 70% за това, че държавата трябва да се намесва. Разделението е дали това трябва да става с помощта на санкции /25%/ или с подкрепа /48%/. Само 28% смятат, че при леки форми на телесно наказание държавата не трябва да се намесва.

„Тази последна цифра е свидетелство за липсата на разбиране в обществото, че дори и леките форми на телесно наказание и вербалното насилие в домашна среда имат негативни последици. Тук все още ни предстои да извървим своя път като обществото“, заяви Радостина Ангелова.

Коментирайки ситуацията с ваксините тя посочи, че едва 22% смятат, че държавата не трябва да се меси. Това обаче не означава, че те са против ваксинирането.

„Ваксинирането освен индивидуален акт има значение за обществото и предотвратяването на епидемии. Тук има място за една разяснителна кампания, която би могла да тушира напрежението относно ваксините, заяви Ангелова.

Като цяло тя подчерта, че предложените мерки в проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 г. срещат висока подкрепа сред широката общественост.

„На практика всяка от мерките е подкрепена от над 80% от пълнолетните българи. Доколкото има съпротиви по някои от мерките, те са споделени само от около 15-18% от пълнолетните българи“, категорична е Радостина Ангелова. /БГНЕС