Бисер Петков: Насилието над деца е изключително сериозен проблем на всяко общество

Насилието над деца е изключително сериозен проблем на всяко общество. Това каза социалният министър Бисер Петков, предаде репортер на БГНЕС.

Петков посочи, че темата за насилието е обществено чувствителна и много важна с оглед на необходимостта от създаване на гаранция за защита на децата от всички форми на злоупотреба.

Страната ни е ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на децата още 1991г. България вече 28 години развива политиките за детето в контекста на нейните принципи. „Една от тях е свързана с насилието и с целенасочения й стремеж за превенция, недопускане и преодоляване на явлението, както и за подобряване на подкрепата и гарантирането на правата на децата, пострадали от насилие или различни форми на злоупотреба”, заяви той.

Министърът каза, че българското законодателство ясно адресира и поставя специален акцент на въпросите свързани с превенция на насилието, координацията между институциите и подкрепа на децата жертви.

Бисер Петков днес откри регионална конференция за превенция и борба с насилието над деца, която събира международни експерти в София.

„Днешното събитие е особено важно, тъй като през последните няколко месеца у нас се наблюдава липса на еднозначно разбиране, погрешно интерпретиране и силно поляризирани мнения по отношение насилието, сред обществото ни е видно и недостатъчно познаване на действащото от много години законодателство в областта на закрилата на детето, включително по отношение на постъпването и работата по сигнали за деца в риск, регламентираното задължение за съдействия и др.”, допълни той. /БГНЕС