Даниела Машева: Все повече растат престъпленията, свързани с трафик на мигранти в Югоизточна Европа

Темата на тазгодишната 33-а годишна среща на Консултативната група на прокурорите от Югоизточна Европа (SEEPAC), на която България е домакин, е посветена на противодействията, свързани с незаконния трафик на мигранти. Все повече броя на тези престъпления расте в нашия регион.


Това заяви пред БГНЕС заместник-главният прокурор при Върховната касационна прокуратура (ВКП) Даниела Машева.

Тя подчерта, че тези престъпления все по-често са свързани и с организираната престъпност. "Разбира се, има транснационален характер и от съществено значение е да повишим ефективността за тяхната разкриваемост и съответно провеждане на разследванията и предаване на лицата на съд", отбеляза Машева.

Заместник-главният прокурор при ВКП заяви, че консултативната група се състои от магистрати, предимно прокурори и е създадена през 2003 г., като всяка година се провеждат по няколко конференции. "Целта е да се подобрява международното сътрудничество по наказателни дела в региона, свързани с организирана престъпност и с транснационалната престъпност", уточни още Машева и допълни, че идеята е да могат магистратите да обменят по-бързо доказателства, данни, да се подпомагат в съвместните разследвания, които провеждат, за различни престъпления, засягащи нашия регион.

Темата с Шенген не е предмет на дискусията, защото тя се отнася до съответните правителства на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС). "Това, върху което ние се фокусираме, е подобряване на нашето взаимодействие в международната правна помощ по наказателни дела, което е изцяло в компетентността на прокуратурите в тези страни", добави Машева.

Заместник-главният прокурор при ВКП каза: "Досегашният опит наистина показва, че през всички тези години най-същественото и важното като оценка от съществуването на тази мрежа за международно-правно сътрудничество в регионален аспект, е, че наистина представителите на нашите държави имат пряк, директен контакт, много бързо се работи, когато става въпрос за обмен на данни, обмен на доказателства за оказване на правна помощ по наказателни дела, така че наистина да приключват те по-бързо и по-ефективно“. /БГНЕС