МК финансира дигитализацията в областта на културното наследство

Министерството на културата предоставя средства за финансиране на проекти за дигитализация в областта на културното наследство за подобряване на достъпа до културно наследство, подпомагане на културните институти да придобият необходимата материална и техническа база.

Това заяви служебният министър на културата Велислав Минеков в отговор на депутатски въпрос относно методологията за дигитализация на културно-историческо наследство, предаде репортер на БГНЕС.

Минеков отбеляза, че МК поставя акцент върху необходимостта от дигитализация на културни ценности като допринася за това българското културно наследство да постигне по-голямо участие в общоевропейския контекст на културен обмен, както и осигурява неговата защита и съхранение за бъдещите поколения.

„В допълнение, предвид ангажимента на музеите и библиотеките за условията и реда за представяне на културните ценности ежегодно да планират средства за дигитализация, онлайн представяне на културните ценности и за съхранение на информацията в цифров вид, МК оказва подкрепа на горепосочените културни институти чрез финансиране на проекти в тази област“, посочи той. По думите му средствата са насочени основно към закупуване на оборудване и повишаване професионалната квалификация на служителите в музеите и художествените галерии при работа с дигитално културно съдържание.

„Към настоящия момент дигитализацията на културно наследство е предназначена основно за служебни и образователни цели и се извършва въз основа на свободен избор от страна па културните институти по отношение на това кои утвърдени практики и стандарти за дигитализиране на културно наследство да използват“, обясни Минеков.

По отношение на проект „Дигитализация на колекции на музеи, библиотеки и архиви“, чието изпълнение от МК и партньори предстои да стартира официално по Плана за възстановяване и устойчивост на България, ще се установят единни стандарти за дигитализиране – заснемане, съхранение, описание и обработка, на различните видове движимо културно наследство, съхранявано във фондовете на музеите и художествените галерии, библиотеките, Българската национална филмотека, Българската национална телевизия, Българското национално радио и др. Полагат се усилия за създаване и на единна методология за осъществяване процеса по дигитализация на национално ниво, с която да се въведе координиран подход с централизиран контрол, заключи културният министър. /БГНЕС