САЩ: България е привлекателна за инвестиции, но има неефективна съдебна система

България продължава да се разглежда от много инвеститори като привлекателна дестинация за инвестиране с ниски разходи и правителствени стимули за нови инвестиции. Страната предлага част от най-евтината работна ръка в Европейския съюз (ЕС) и ниски и фиксирани корпоративни данъци и данъци върху доходите. България обаче има най-ниският процент на производителност на труда в ЕС, а в средносрочен план производителността е допълнително изложена на риск поради бързо намаляващото население.

Това се казва в доклад на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат у нас.

Сградата на Държавния департамент на САЩ

„Правителството очаква да приеме еврото в началото на 2024 г., след присъединяването към Европейският валутен механизъм (ERM II) през юли 2020 г. и Банковия съюз на ЕС през октомври 2020 г. Приемането на еврото ще премахне валутния риск и ще помогне за намаляване на разходите за трансакции с някои от ключовите европейски търговски партньори в страната“, се казва в документа.

През 2020 г. България пострада от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея ограничения, въпреки че въздействието върху икономиката е по-малко, отколкото в много други европейски страни. Дефицитът през 2020 г. бяха 3% от БВП, най-ниският в ЕС. Туризмът, логистиката, индустрията на услугите и автомобилния сектор бяха особено засегнати от пандемията. Българската икономика отбеляза спад от 4,2% през 2020 г. и се очаква да се възстанови през 2021 г., като прогнозите варират между 2,5 и 4,1% ръст. Очаква се това възстановяване да се дължи на по-високи заплати, финансирани от ЕС публични инвестиционни фондове след COVID и увеличаване на износа.

„България ще получи 6,2 милиарда евро за шестгодишен период (2021-2026 г.) от безвъзмездните средства за възстановяване след COVID на ЕС, за да подобри икономиката си в области като зелена енергия, дигитализация и развитие на частния сектор“, се посочва в документа на Държавния департамент.

В него се отбелязва, че в страната ни няма законови ограничения за чуждестранната собственост или контрол върху фирмите. С някои изключения чуждестранните компании се третират също като националните фирми и техните инвестиции не се проверяват или ограничават по друг начин.

„Има силен ръст в разработването на софтуер, техническа поддръжка и аутсорсинг на бизнес процеси. Информационните технологии (ИТ) и бизнес аутсорсингът привлякоха редица американски и европейски компании в България и много от тях създадоха глобални и регионални центрове за услуги в страната. Автомобилният сектор също привлича американски и чуждестранни инвеститори през последните години“.

Чуждестранните инвеститори остават загрижени обаче за върховенството на закона в България.

„Наред с ендемичната корупция, инвеститорите изтъкват и други проблеми, възпрепятстващи вложенията, като трудности при получаването на необходимите разрешителни, непредсказуемост поради чести регулаторни и законодателни промени, спорадични опити за прекратяване на дългосрочни държавни договори и неефективна съдебна система“, се казва американския доклад за инвестиционния климат в България. /БГНЕС