САЩ: Санкцията срещу участници в корупция в България са най-голямата антикорупционна акция

На 2 юни 2021 г. Съединените щати осъществиха най-голямата досега антикорупционна акция, като санкционираха три български лица и техните мрежи, обхващащи 64 субекта, заради участието им в широка корупция в България. Това е записано в стратегията на САЩ за противодействие на корупцията, предаде БГНЕС.

Санкциите на Министерството на финансите бяха допълнени от действия, предприети от държавата за публично посочване на две от лицата и на трима други български държавни служители, съгласно раздел 7031(c), заради участието им в значителна корупция. Това координирано междуведомствено действие демонстрира ангажимента на Съединените щати да държат отговорни замесени в корупция лица и да налагат осезаеми и значителни последици за онези, които участват в корупция, докато страната работи за защита на световната финансова система от злоупотреби, се казва в стратегията в частта й за България.

Когато държавни служители злоупотребяват с публична власт за лична изгода, те правят нещо повече от просто незаконно присвояване на богатство. Корупцията лишава гражданите от равен достъп до жизненоважни услуги, отнемайки им правото на качествено здравеопазване, обществена безопасност и образование. Това влошава бизнес средата, подкопава икономическите възможности и изостря неравенството. Често допринася за нарушения и злоупотреби с правата на човека и може да стимулира миграцията. Като основна заплаха за върховенството на закона корупцията изпразва от съдържание институциите, подкопава общественото доверие и подхранва масовия цинизъм към ефективното и отговорно управление.

Освен това последиците от корупцията често се отразяват далеч отвъд непосредствената среда, в която се извършват деянията. В днешния глобализиран свят корумпираните актьори подкупват отвъд границите, впрягат международната финансова система, за да укрият незаконни богатства в чужбина и злоупотребяват с демократични институции за постигане на антидемократични цели. Нови изследвания и важни журналистически материали документират степента, в която правните и регулаторните недостатъци в развитите страни предлагат на корумпираните лица средства за офшорно прехвърляне и изпиране на незаконно богатство.

Тази динамика, от своя страна, укрепва ръката на онези автократичните лидери, чието управление се основава на способността да кооптират и възнаграждават елитите.

На 3 юни 2021 г. президентът Джо Байдън установи борбата срещу корупцията като основен интерес за националната сигурност на Съединените щати. Както пише в Меморандума за изследване на националната сигурност-1 (NSSM-1), „корупцията заплашва националната сигурност на Съединените щати, икономическата справедливост, глобалните усилия за борба с бедността и развитието, както и самата демокрация....Чрез ефективно предотвратяване и противодействие на корупцията и демонстриране на предимствата на прозрачното и отговорно управление, ние можем да осигурим критично предимство за Съединените щати и други демокрации“, пише в документа.

Съгласно NSSM-1, федералните служби и агенции организираха междуведомствен преглед, за да направят равносметка на съществуващите усилия на правителството на САЩ за борба с корупцията и да идентифицират и потърсят коригиране на постоянните пропуски в борбата с корупцията. Успоредно с това те засилиха усилията си за предотвратяване и борба с корупцията в САЩ и в чужбина, увеличиха прозрачността на финансовите системи на Съединените щати и международните финансови системи и затрудняват възможността корумпираните участници да защитят дейността си.

Тази първа стратегия на Съединените щати за борба с корупцията се основава на констатациите от прегледа и излага цялостния подход за това как Съединените щати ще работят на вътрешно и международно ниво, с правителствени и неправителствени партньори, за предотвратяване, ограничаване и реагиране на корупцията и свързани престъпления. Стратегията поставя специален акцент върху транснационалните измерения на предизвикателствата, породени от корупцията, включително чрез признаване на начините, по които корумпирани участници са използвали финансовата система на САЩ и други системи, основани на върховенството на закона, за да изпират своите неправомерни печалби.

С цел ограничаване на корупцията и нейните пагубни последици, правителството на САЩ ще фокусира усилията си върху пет взаимно подсилващи се стълба на работа:

- Модернизиране, координиране и осигуряване на ресурси на усилията на правителството на САЩ за борба с корупцията;

- Ограничаване на незаконното финансиране;

- Подвеждане под отговорност от корумпирани лица;

- Запазване и укрепване на многостранната антикорупционна архитектура;

- Подобряване на дипломатическата ангажираност и използване на ресурси на чуждестранна помощ за постигане на целите на политиката.

Като полага конкретни усилия за постигане на стратегическите цели по всеки от тези стълбове и като интегрира усилията за борба с корупцията в съответните процеси на изработване на политики, Съединените щати възнамеряват да играят водеща роля в насърчаването на просперитета и сигурността на американския народ и на хората по света, се казва в стратегията. /БГНЕС