В България живеят 6,5 милиона души, за десет години населението се е стопило с почти милион

Електронното преброяване не доведе до очакваните резултати. Процентът на електронно преброилите се е около 34%, не очаквахме толкова нисък процент. Към днешна дата продължава въвеждането на данните за състоянието на населението от хартиените анкети. Това стана ясно от думите на председателя на националната статистика Сергей Цветарски, предаде репортер на БГНЕС.

В началото Цветарски направи уточнението, че днес НСИ представя не предварителни данни, а предварителни оценки за Преброяването през 2020 година.

Официални данни за населението и жилищния фонд няма да имаме преди март месец. Тогава ще имаме детайли разбивки за населението, каза още Цветарски.

Данните на този етап показват, че в България живеят 6 520 314 души, населението на столицата е 1,5 милиона. Най-малката област - Видин е с население от 74 хиляди души.

Забелязва се категорично намаление на населението в страната за последните десет години - от 2011 до 2021 г. Това е най-голямото регистрирано намаление – 840 000 души или 11,5%, Магдалена Костова Директор на дирекция "Демографска и социална статистика".

По-голямата част от това намаление – 53%, се дължи на негативните демографски тенденции – по-голямата смъртност, по-ниската раждаемост. Останалата част от това намаление се дължи на външната миграция – наблюдава се тенденция на повече хора, напуснали страната, които не са се върнали. Половата структура се запазва – 52% са жените, 47% са мъжете. Тази структура не се е променяла много през годините, за разлика от възрастовата структура. През 1992 г. 24% от населението е било до 17-годишна възраст, а 14% са били възрастните хора над 65 г. Сега през 2021 г. е точно обратното.

Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5.4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9.6 процентни пункта спрямо 1992 годна.

Намаляват броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст.

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 - села. В градовете живеят 74.3%, или 4 843 175 души, а в селата - 25.7%, или 1 677 139 души.

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) с население 1 480 хил. души.

Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7%. Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин - по 26.3%, и Монтана - с 24.2%.

Броят на жилищните сгради е 2 096 844 и се увеличава спрямо 2011 г. с 36 хил. сгради, или с 1.8%. Броят на жилищата (обитавани и необитавани) е 4 182 383 и се увеличава спрямо 2011 г. с 295 хил., или със 7.6%. /БГНЕС