Изменението на климата застрашава световния туризъм

Изменението на климата и глобалното затопляне представляват сериозни предизвикателства за международно признатите туристически дестинации, като застрашават техните екосистеми и инфраструктура. Вследствие на това туристическият сектор е изправен пред нови предизвикателства, свързани с тези въздействия.


Според данни на Световния съвет за пътувания и туризъм за 2022 г. туристическият сектор, оценяван на 7,7 трилиона долара. Той допринася за 7,6 % от световната икономика.

Макар че все още се възстановява от пандемията COVID-19, сега индустрията е изправена пред допълнителни предизвикателства поради неблагоприятните последици от изменението на климата. Стойността на сектора преди COVID-19 беше 10 трилиона долара, което представляваше приблизително 10,4 % от световната икономика.

В доклад от изследване на Университета в Кеймбридж се подчертава отрицателното въздействие на повишаването на морското равнище, екстремните метеорологични явления и окисляването на океаните върху инфраструктурата, подпомагаща морския туризъм.

Увреждането на кораловите рифове, повишаването на температурите и горските пожари допълнително застрашават туристическите дестинации.

В изследване на Световния икономически форум (СИФ) за 2023 г. се подчертава отрицателното въздействие на екстремните горещини върху туристите. Примери като горските пожари в Гърция, горещите вълни в Италия и отмяната на полети в САЩ илюстрират този проблем.

Авиационният сектор, който е от решаващо значение за туризма, също се изправя пред предизвикателства, свързани с екстремните горещини. Някои американски авиационни компании трябваше да намалят броя на пътниците и багажа или да отложат полетите по време на 46 градуса по Целзий.

Поведението на туристите също се променя поради повишаването на температурите. Изследване на Европейската комисия показва, че ако глобалното затопляне продължи, туристическите дейности в Европа може да се изместят от юг на север.


Това може да доведе до намаляване на броя на туристите в южните дестинации и до увеличаване на броя на туристите в северните.

Поради изменението на климата Малдивите, една от най-застрашените туристически дестинации, са изправени пред потенциалната опасност от потапяне на голяма част от сушата им поради покачването на морското равнище.

По данни на министерството на туризма на Малдивите, които зависят от туризма и са уязвими от покачването на морското равнище, до 2100 г. е възможно 77 % от сушата им да бъде залята от вода.

По подобен начин Карибският басейн, силно зависим от туризма, е свидетел на избелване на кораловите рифове и повишаване на морското равнище.

В Европа Алпите се борят с недостатъчните снеговалежи, което се отразява на зимния туризъм. Венеция е изправена пред предизвикателства, свързани с климата, включително покачване на морското равнище и екстремни метеорологични явления, които застрашават историческите ѝ забележителности.

В Южна Азия популярните крайбрежни региони се борят с влошаването на качеството на околната среда, причинено от прекомерния туризъм и замърсяването. Тайланд, Малайзия и Филипините са въвели мерки за опазване на крайбрежните си екосистеми.

Африка също е застрашена от значителна загуба на биоразнообразие, което оказва влияние върху сафари туризма. По данни на Световната банка до 2100 г. континентът може да загуби 50 % от видовете си птици и бозайници и 20-30 % от живота в езерата.


Поради изменението на климата Малдивите, една от най-застрашените туристически дестинации, са изправени пред потенциалната опасност от потапяне на голяма част от сушата им поради покачването на морското равнище.

По данни на министерството на туризма на Малдивите, които зависят от туризма и са уязвими от покачването на морското равнище, до 2100 г. е възможно 77 % от сушата им да бъде залята от вода.

По подобен начин Карибският басейн, силно зависим от туризма, е свидетел на избелване на кораловите рифове и повишаване на морското равнище.

В Европа Алпите се борят с недостатъчните снеговалежи, което се отразява на зимния туризъм. Венеция е изправена пред предизвикателства, свързани с климата, включително покачване на морското равнище и екстремни метеорологични явления, които застрашават историческите ѝ забележителности.

В Южна Азия популярните крайбрежни региони се борят с влошаването на качеството на околната среда, причинено от прекомерния туризъм и замърсяването. Тайланд, Малайзия и Филипините са въвели мерки за опазване на крайбрежните си екосистеми.

Африка също е застрашена от значителна загуба на биоразнообразие, което оказва влияние върху сафари туризма. По данни на Световната банка до 2100 г. континентът може да загуби 50 % от видовете си птици и бозайници и 20-30 % от живота в езерата./БГНЕС