Левски: Задълженията на клуба към НАП са 10 099 812 лв

От Левски излязоха с информация за случилото се на вчерашното общо събрание на акционерите. Ръководството обяви в детайли какво е финансовото състояние на клуба. Към НАП е погасена главница в размер 2 482 559 лв, дългът е малко над 10 милиона лева. Също така Общото събрание утвърди Даниел Боримиров за титулярен изпълнителен директор на клуба. и финансовото състояние на клуба:


"На 09.11.2023 г. се проведе годишното Общо събрание на акционерите в „ПФК Левски", като на него бяха представени 97,29 % от акциите с право на глас.

На събранието бяха приети годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г., беше избран независим одитор за 2023 г. – „Желязков одит 2004 ООД", бяха освободени от отговорност членовете на Надзорния и Управителен съвет за 2022 г., а ръководството на клуба информира акционерите относно моментното състояние на клуба и даде отчет за постигнатото в периода 01.03.2023 г. – 06.11.2023 г.

На общото събрание беше обявено, че през този период от задълженията на дружеството към НАП е погасена главница в размер 2 482 559 лв., като към 01.03.2023 г. задълженията към НАП са възлизали на сума в общ размер от 12 029 125 лв. (7 671 896 лв. главница и лихви в размер на 4 357 229 лв.), а към 06 11.2023 г. дългът вече е в размер на 10 099 812 лв. (5 189 337 лв. главница и 4 910 475 лв. лихви).

Отделно от погасените стари задължения в периода от 01.03.2023 до 06.11.2023 са изплатени текущи вноски към НАП (ДДС, ДОД, други данъци и осигуровки) в размер на 2 462 801 лв., като общата сума, която е изплатена към НАП възлиза на 4 945 360 лв.

Акционерите бяха запознати и с резултатите от проведената акция за увеличение на капитала на „ПФК Левски" АД, като набраната сума е 585 615 лв. Дарените към клуба суми от началото на годината до днешна дата са 394 462 лв., като тези суми са ползвани за погасяване на главницата от задълженията към НАП.

В същия период „ПФК Левски" АД е погасило задължения към доставчици от над 500 000 лв.

Ръководството на клуба благодари на всички акционери, които взеха участие в годишното общо събрание на акционерите." /БГНЕС